Savita Bhauja nka Bia Gehili 1 – ସବିତା ଭାଉଜଂକ ବିଆ ଗେହିଲି ୧

Mo Naa rajesh, bayasa 22 barsa, mu abibahita achi. Kichi dina pubraru mora sarakari chakar re 200 kelometer dura eka saharare ku badali hela. Mu ethi jane mausinka pakhare rahili. Mausinkara gote pua. Mausi nka bohu aau pua upara room re rahu chanti, mu aau mausi tala room re rahu. Bhai sakala 8 ta ru tanka chakiri re bahari jaanti. Bhauja mausa nka saha misi ghara kama karanti. Jhia mananku line mariba, chanhi rahiba, muthi mariba ye sabu mu madhya kare. Mu kou jhia ki bohu ra munha re hata mari nathili. Upare rahuthiba savita bhauja nka saha thare duithara mora bhala gapa jamithila. Kintu mu tanku kebe kharap najarare dekhi nathili. Mora sethiki asibara 15 – 20 dina pare motor pump re upara gharaku pani uthei lani. Se dina mora chuti thila, bhai office jaithile, mausi bazara jaithile. Bhauja talaku asile, mote hsiki kahile, tame gadheiba jadi gadhao nahale mu gadheile 1 ghanta lagiba. Mu kahili: Mora ta aji chuti achi mu mana kholi gadheibi, kintu kana 1 ghanta samaya besi laguni ki Bhauja sadhi kholi kahile: Pura deha ghasi maji gadhauchi, sethi pain ta ete sundari mu Bhauja deharu sadhi bahara kari mo khata re rahi kahile: achha kuhata mu hot laguchi na nai? Mu aji prathama thara pain aji bhauja nku kharap najara re dekhili. Khali bra aau saya re savita bhauja nku dekhi mu semiti dekhi rahili. Ki munia munia mundi blouse bhitare chapi hoi pura chamakila pari jana paduthila. Bhauja nija saya ku peta talaku kari dele. Saya ta bia ra just upara ku thila. Tanka peta ra chamak o gol navi dekhi mo banda thia hoigala. Mu kichi kahibaku gala belaku, bhauja mo samna ku asi sadharana gyana bahi ku nain jai gotei kahile, Rajesh mu ei bahi ku nauchi mo B. ed parikhya re kamare asiba. Bhauja nai jiba ru tanka bia majhi ku saya theli hoi gala. Mo mana heuthila hata mariba pain. Se tanka joubana mo agare kholi kari dekhauthile. Bhauja mo gadhua ghara kabata tike khola rakhi thile. gadhua ghara kabata phanka re dekhi parithanti, kintu mu para stree ku dekhi baku ichha helani. Adaha ghanta pare bhauja nka daka sabda subhila, Rajesh , bahare kehi nahanti ta? Mu kahili: Naa, mo byatita kehi nahanti. Bhauja- Tame tike ethiki asa Mu gadhua ghara pakhare pahanchili aau kahili- kan hela? Bhauja gadhua ghara kabata tike kholi le, tanka dui hatare tanka langala dudha ku luchei rakhile, tale towel pindhi thile. Eha dekhi mo banda pura strong hoigala. Se mo absta dekhi tike hasi dei kahile, Mu tama sahita katha hoi mo luga anibaku bhuli gali. Bhauja tankara eka hatare kabat side ru chabi anile, Tanka hataru chabi khasi jibaru bhauja talaku nai chabi goteile. Se nai jiba bele tanka dui hata sthana uparu bahari gala, tanka sthana ohali rahila, mundi dita talaku nai gala. Esabu dekhi mo banda ru birja baharila. Mu khali savita bhauja nka dudha ku dekhibaku lagili. Bhauja kahile mu gadhei sarile jaha dekhiba katha dekhiba bartamana mo luga nei asa. Mo khatare mo luga o saya rakhichi. Mu upara room ku jai bhauja nkara luga o saya nei asili. Bhauja kichi samaya pare gadhua gharu baharile. Bhauja hatare blouse ku dhari thile o nali jali sadhi taku dehare dhanki thile. Bhauja nka langala bakhya mo hrudaya, mana aau banda ku pagal kari dela. bhauja nija othaku ragadi sadhi bakhyaru hatei langala sthana ku dekheila bhali kahile- Mo Dudu tamaku kemiti lagila. Mo hata banda uparaku gala , othare jiva bulie ki kahili bhauja tama sthana bhari sundar. Bhauja Sexy bhali kahile ta dekhuna, chusu na mo dudha yaku. Mu marda bhali agaku agaili aau thik setiki bele ghanti bajila, mausi nka daka subhila. Bhauja dudha ghodei dei uparaku chalile bhauja kahile kali uparaku asiba bhalare mo dudha chosiba, ebe mu jauchi budhi dekhi daba ta mate e gharu bahar kari deba, Bhauja akhi mari uparaku chali gale. Rati jaka dui thara bhauja nka dudha ku mane pakei muthi marila pare mote nida asila. Sakalu jetebele mausi gadhei asile setebele bhauja nka pati subhila: Maa , tame aau rajesh uparaku asa mu itili tiari karichi. Mausi mote kahile rajesh, tu uparaku jai itili khaide, mu jaldi jaldi gadhei asuchi. Bhauja upare thai sabu sunu thile. Mu uparaku chalili Bhauja hasiki kahile jaha heu diara babu ete dinare uparaku asile, tanku aga chha daba ku heba. Bhauja chhabaneile. Aji mo najara badali jai thila. Mu khali bhauja nka dudha o bia ku najara kari thae. Bhauja chha re khira dhaliba pare, Peta uparu sadhi blouse bhidi gote dudha ra mundi ku dhari kahile, dudha piiba ki? Mu kahili jadi mausi asi jiba. bhauja kabat pakha ku asile, kabat ku bhitaru lock karidela o kahile budhi 1/2 ghanta purba ru kebe bi asibani. Emiti ghasi ragadi gadhauchi je tara 60 barsa jemiti puni 25 barsa hoi jiba. Puni bhauja kahile- tame chutia bhali kan ete durare basicha, pakha ku asa. Mu pakhaku asi gali. Bhauja tanka meski ra chain talaku kale. Tankara dui dudha bahari asila. Mu sambhali napari tanka dudha ku 2-3 thara chipili. Bhauja mo gala re chuma dei kahile- mo pacha ku jai jaha kara, mu tama pain jalakhia badhuchi. Mu bhauja nka pacha ku jai mo banda ku tanka gandire pelila bhali jabudi dhari tanka dudha ku dui hatare dalili. Bhauja chipa chipi ra maza nei mo pain jalakhia badhile. Mu bhauja nka bia ku luga uparu menthili. Eite mora prathama thara gote stree lokara bia ku dalibara. Mu bhauja nkara mundi ku menthi menthi pura sidha mundi kardeli. bhauja kahile ebe asa ame dunhe misiki jalakhia khaiba, seade budhi 10 minute re asijiba. Bhauja tankara sthana khola rakhi thile, bhauja nka dudha re tini ta kamuda daga thila. Bhauja chha dhari kahile- tama bhai kali rati 2 ta paryanta mote soi baku deleni. Mote langala kari mo upare chadhi 3 ghanta paryanta mote tike bi gehileni. Bhauja tanka dudha re hata dekhai kahile – dekha tama bhai kemiti mo dudha ku anchdi chanti. Mu kahili tame ta ete sundara bhai nkara ta khali mauja hin mauja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *