ମତେ କିଏ ସେ ଗେହିଁଲା ଅନ୍ଧାର୍ ରାତି…? – Mate Kie Se Gehila Andhara Rati ?

ମୋର୍ ନାଁ ବର୍ଷା । ବରଗଡର୍ ପାଇକମାଲ୍ ପାଖେ ଆମର୍ ଗାଁ । ଇଟା ଗଲା ବଛର୍ ବଏଶାଖ୍ ମେଲାର୍ କଥା । ମୁଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାରବାର୍ ଦୁଇ ବଛର୍ ହେଲା ନ । ଦେହର୍ ରଙ୍ଗ୍ ଟିକେ କଳା ଆରୁ ଦରକାର୍ ନୁ ଟିକେ ଭୁସ୍କି ଦିଶୁଛେଁ ବଲି ପିଲାମାନେ ମତେ ମାଈ ହାତୀ ମାଈ ହାତୀ କହି ବିରଝାସନ୍ ଆର୍ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ନି ମାରନ୍ । ମୁଇଁ ହେଲେ ଇଥି କାଁ …