No Image

ପହ୍ଲା ଘାରିର୍ କାଦୋ ଗଦେ ପହେଲା ଗିହା

September 6, 2019 sunitaprusty 0

ଜୀବନ୍ ଆର୍ ଯୌବନ୍, ନାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ବି, ଯୌବନ୍ ସମିଆଁଥି ଦେହର୍ ଗଠନ୍ ଯେନ୍ତା ବଦଲୁ ଥିସି, ହେନ୍ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଲଗା ପରକାରର୍ କୁତୁକୁତୁ ଟେ ଲାଗୁଥିସି । ପହେଲା ପହେଲା ଯଦି ବି କିଛି ବୁଝି ନେଇଁ ହୁଏ, ଫେର୍ ବି ଇ ଯୌବନ୍ ଥି ହିଁ ଜୀବନ୍ ଜୀଇଁବାର୍ ଅସଲ୍ ମଜା ଲୁକି ରହିଛେ ଇଟା ବୁଝବାର୍ କେ ଜହ ବେଲ୍ ନାଇଁ […]

No Image

ସୋର୍ ପଡୁଥିସି ସେ ଅଭୁଲା ପିରତି, ଏକେଲା ଥିଲେ ଖାଲି ରହି ନାଇଁ ହେସି….୩

September 3, 2019 sunitaprusty 0

ଠିକ୍ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ସମିଆଁ ହେଲା କି ମୋର୍ ମନ୍ ଆର୍ ଦମ୍ ନାଇଁ ଧଏଲା ନ, ଖୁଓରେ ଆର୍ ଇ ନ କେତେ ଦିନ୍ ରହେମୁ ଯେ ? ଘର୍ କେ ଗଲେ କାଣା ଆର୍ ଦେଖି ଆଏମୁଁ ଭେଲ୍ । ଇନ ଅଛୁଁ ବଲି ଦିନାଦୁ ଦେଖିଥୁମୁ ବଲୁଛୁଁ, ଏନ୍ତା ବଲି ନାନୀ କେ ଟିହିଁକାଲିଁ । ଭେନେଇ ତାକର୍ କାଏଁ କାମ୍ ଲାଗି ରାଏପୁର୍ ଯାଇ […]

No Image

ସୋର୍ ପଡୁଥିସି ସେ ଅଭୁଲା ପିରତି, ଏକେଲା ଥିଲେ ଖାଲି ରହି ନାଇଁ ହେସି….୧

August 12, 2019 sunitaprusty 2

ମନ୍ ଟା ଭି ଗୁଟେ ଅଜବ୍ ଜିନିଷ୍ ଆଏ । କେନ୍ ଟାକେ ଯେତେ ପସନ୍ କରୁଥିଲେ ବି ନେଇଁ ମିଲେ ଆର୍ କେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଯେ ମୋର୍ ଜୀବନେ ନେଇଁ ଆସୁ ବଲୁଥିଲେ ବି ଇ ମନ୍ ଯେ କେତେବେଲେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବାଇ ହେଇଯିବା ଜାନି ନେଇଁ ହୁଏ । ମୋର୍ ନାଁ ବାସନ୍ତି । ଆମର୍ ଘରର୍ ପାଁଚ୍ ଟା ଟୁକେଲ୍ ଆର୍ ତିନ୍ ଟା […]

No Image

ପୁତୁରାପିଲା, ବାଞ୍ଝେନ୍ ମାଏଝି କେ ପୁଓ ଟେ ଦେଲା

July 29, 2019 sunitaprusty 1

ପୁତୁରା ପିଲା, ବାଞ୍ଝେନ୍ ମାଏଝି କେ ପୁଓ ଟେ ଦେଲା, sambalpuri sex story, latest sambalpuri sex kahani, banda bia gapa, odia jouna kahani, paschima odisha sex stories ମାଏଝି ଜୀବନ୍ ବଡା ଦୁଃଖ୍ ଆର୍ ଲୋକ୍ ହଁସା । ଜୀବନର୍ ଉସତ୍ ଆନନ୍ଦ୍ ମଉଜ୍ ମଜଲିସ୍ କିଏ ନାଇଁ ଚେହେଁସି ? ହେଲେ ଇ ମଉଜ୍ ମଜଲିସ୍ ଭିତ୍’ରେ କୁଆଁରୀ ଟୁକେଲ୍ ଟେ […]

ମତେ କିଏ ସେ ଗେହିଁଲା ଅନ୍ଧାର୍ ରାତି…? – Mate Kie Se Gehila Andhara Rati ?

October 25, 2018 sunitaprusty 0

ମୋର୍ ନାଁ ବର୍ଷା । ବରଗଡର୍ ପାଇକମାଲ୍ ପାଖେ ଆମର୍ ଗାଁ । ଇଟା ଗଲା ବଛର୍ ବଏଶାଖ୍ ମେଲାର୍ କଥା । ମୁଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାରବାର୍ ଦୁଇ ବଛର୍ ହେଲା ନ । ଦେହର୍ ରଙ୍ଗ୍ ଟିକେ କଳା ଆରୁ ଦରକାର୍ ନୁ ଟିକେ ଭୁସ୍କି ଦିଶୁଛେଁ ବଲି ପିଲାମାନେ ମତେ ମାଈ ହାତୀ ମାଈ ହାତୀ କହି ବିରଝାସନ୍ ଆର୍ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ନି ମାରନ୍ […]