Riya Ra Atmakahani 3 – ରିୟା ର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ୩

hello friends apanaka rply pae mote bahut khusi laguachi… abe mu mo story ku agaku continew karuchi ki ki kemit ashok au mantu mote prathama thara pain banda bia bisayare bujheile……

mantu kahila mun bi khelibi. ashok kahila hau as eithi bas. ashok ra au mantu ra mo due pakhare basi gale. mu kahili janihcu mantu ashok ra gula nuhe bada hei jaithila au sethiru dhala dhala kan sabu baharila. mantu hasila. ashok kahila janichu mantu riya ta boki se kihci janini aji taku ei sabu bisayare bujheiba. mantu kahila hau. ashok riya sun aji jaha ame tote kahibu tu au kaha agare kahibuni hela nahele samaste bhabibe tu boki au hasibe. mun kahili nai kahaku kahibini. tapre ashok kahila pua pilanka gula jete bele bada hei jaye taku banda kuhanti. mu aschrya hei gali pacharili tahale jhea manankr bi kan emiti huye au semiti hele taku kan kuhanti. se hasila kahila jhea manankar seitaku bia kuhanti hele siya banda vali uthe nahi. kahila mantu ethiki as. mantu agaku asila. ashok ta pant kholi talaku khase dela au kahila dekha riya mantu ra kemiti chota te achi abe jadi taku dhari haleibi se bada heijiba kahiki mantu banda ku dhari haleila mantu ku dekhili se hasi thaye. kichi samaya pare muntu ra banda fat kari chida heigala pura rad pari strong. ashok kahila dekh mantu ra banda kemti chida heichi. tu hata mari dekh. mun hatare dharili ashok kahila taku hala sethiru rasa baharib jemiti mora baharila. mu pacharili kan mantu ra bi rasa bahariba se hasi kahila sabu puankara banda ku haleile rasa bahare. mu pacharili au jhea manankara bi. se kahila han bahare tu jadi chahinbu tahale dekheidebi. mu kahili hua. se kahila aga upara patu armbha kariba mun kahili kemiti se kahila dekh tho chati kete bada au ama chati dekh kete laga.mun pacharila kain se kahila jhea mananka chatire dudha thaye. kahila tho dress khol mu dekhei debi. mun tops te pindhi thili so taku olhei deli. ta vitare kichi nathaye mo unukta deha dekhi ashok au mantu hasuthile. tapare mantu asi side re basi padila. ethra ashok kahila dekha tho chatire jou fulka ansa achi seita ku sthana ba dudha kuhanti. au yaku jadi kou pua hatare dhari tike chipe tahale ye aste aste bada huye kahiki mu gote dudha re hata marila. mu kihci na kahibaru se taku aste aste chipila au mantu dekhiki se bi ara pata dudha ku chipila. tapare ashok kahila janichu ethiru khira bahare au yaku cchusiki khanti. kahiki se chusibaku lagila. ethara mantu bi semti kala. mote tike alga prakara ra laguthaye. due jana jaka dali dali chusuthanti. mu pacharili kan khira baharila. ashok hasi hasi kahila boki abe nuhe tu au tike bada hele bahariba. ebe tote khali sikhauchi. kichi samay pare se mo dudha chadi dela au mantu ku kahila mantu tu riya ra dudha ku chusu tha. mantu gote hatare gote dudha ku dalu tahye au ara ara dudhaku chusu thaye. abe ashok kahila dekh mantu ebe tho dudha ku daluchi au chusuchi tu anubhab kariparuthibu gote alga prakar ra laguthiba mun kahili han. se kahila ebe jeans khola mu dekheibi tho biare kemiti rasa baharuchi. mun kahili kea dekhi daba jadi mantu kahila epataku kehibi asibeni au ati pakharu bi kichi dekha jauni tu darna. mun pathara upare basi thaye ashok mo jeans kholi tala patu tani bahar kari dela. mo chadi upare hata mari kahila dekha kemiti oda hei jaichi. mu darigali bhabili muti deichi ebe samste janile hasibe. ashok kahila alo boki tu mutinu eita bia rasa jemiti tu mo banda ku haleila bele baharu thila semti tho dudha ku chiipila tala patu emti rasa baharichi. se mo chadi kholi dela. mo bia re setebele nua nua bala uthuthaye. se tike aunsi dela. kahila dekh eita hauchi bia. bujhilu boki. mun han kahili. mantu dudha chusiba chadi talaku dekhila. bia pura golapi color. ashok kahila mantu tu chida hei ja. au mote kahila dekh tu ebe mantu ra hala au mu tora sal sal karuchi dekh mantu r bi rasa bahariba au tora bi. mantu chida hei padila. ta banda ku mo muhan pakhaku nei asila. mu ta bandaku dharili bahut garam laguthaye au dhire dhire haleili. ashok mo bia ku aunsu thaye. au gote anguthi re mo biare ghasu thaye. ta anguthi mo bia gara virae dabi jau thaye. se dhire dhire mo bia ra senti hata marila. mo deha thari gla. mu kahili ashok kemti kemti laguchi. chala ethu paleiba. se kahila boki kichi habani. dekh tho rasa kemti baharuchi. nahale samaste jadi janibe tu kichi janiun boli ta hasibe. mu kahili hau. se kahila tu mantu ra banda ku halautha. mu ta banda ku haleli . ashok mo bia ku sal sal kala. kemti kemti lagu thaye. hatat mantu mo mundaku dhari pakei ta banda adku kari dela au tabanda ru pihkari mari mo muha sara padila. taku dekhili se bi tharu thaye akhiband kari. tapare se mo side re basi padila. se pate ashok mo bia ku sal sal karuhtyae. epte mantu mo pacha pataku asi basila au dua hatare pahcapatu mo dudha ku chipila. mu adha adhi mantu upare soe padithili. mu ashok ku anei thaye se pura mo bia ku sal sal karuthaye. mo bia ru lala gadi pathara upare tap tap padi kichi jaga oda hei galani. epate mantu mo bala ku adei mo beka pakhare ta othaku lagei chuma deuthaye. hatat ashok hata re speed badhi gala mu gote alga anuvaba kali mo dekha pura thari uthila kichi samaya jaye. ashok mo bia upare semti hata rakhi thaye au mantu mo dudha ku chipiki mote vidi dhari thaye. mota pura alga laga lagu thaye au mun akhi band kari kihci samaya pare akhi kholili. kahili ashok kan hela mora se hasi kahila boki tora bi rasa baharila. rasa baharile emti lage bahut maja ase. mu talaku dekhili pathare upare mo biaru rasa tap tap hei paduthaye. ashok kahila tu bi ghare bath room re emti karibu bahut maja asiba. man kahili hau. mantu taku au kan kahuthaye hele ashok kahila nai chala jiba amaku sepate khojuthibe . ashok asi mo muha ku ta rumal re pochi dela. au ame dress pindhilu. ashok kahila riya dekha aji jaha janilu kahaku kahibuni nahele loke hasibe tu boki ta boli jani hela. mu hasiki kahili nai mu kahaku kahibini. tapare ame asilu dekhilu pila khaibaku basileni. ame bi jai basilu. bhoji sari gharaku pherilu. se dina ratire mu bath room re au thare semti kali au rasa baharibara muhurtaku anubhab kali. tike tike maja laguthaye. school time re padhila bele ama vitare bahut thara emiti heichi. ashok mote sambhog bisayare bi gyana deichi hele kebe gheini. school sarila pare ashok baharku chali gala college pain au mu bbsr re rahili.

aaji pain eitiki . ara tharaku mu mora prthama ghian khaiba bisayare kahibi. mo story upare comment tale deiparanti ba mote mail kari paranti.

Writer: Riya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *