Rim Jhim Sapana Prathama Bhaga – ରିମ୍ ଝିମ୍ ସପନ ପ୍ରଥମ ଭାଗ

Hi odia readers mane aapana samsta nku mu umara bhauja sunita prusty ra ajira kahani ” Rim jhim sapana” ku swagat karuchi, kahani ti eka puruna kahani jahaku ama re ani ahuri lokapriya karibata thila udeshya ebe padhantu maja niantu aau lekhi janantu kemiti lagila ei gapati.
Driving sitre basu basu Pradeep pakhare basithiba priyaku kahila-Please Priya, mate dosha diani. Mu sabubele tama ichhaku samman deuchhi. Ghare, bahare, officere, parkare, car-re, train-re Jouthi kahicha-karichi. Soi, basi, Thia hei, kadei, chithei, muhanmadi, tale, upare, khatare, sofare,tablere jemiti kahichha- karichi.
Priya- Mu kana janini ? Etiki kahi hata badhei pradeepara jangha majhire hatamari soithiba bandaku tikia chipidela au pakhaku ghunchiasi ta othare chuma dei kahila-
Priya- Tame kana janina, mu tamaku kete bhalapae ? Au deri karani, gadi start kara. Sidha ama gharaku chala. Aji kintu masti nain. Bapa achhanti.Pradeep di-hatare priyara dita jaka dudhaku chipuchipu kahila-
Pradeep- Han lo mo gehlei.
Ta pare car start kala.10minitare semane priyara ghare pahanchile. Bel debapare chakarani pramada asi kabata kholila. Priyaku dekhi khusihoi kahila- E maa, didi asileni, mu bapanku khabara die.
Priya- Khabaradar, kichhi kahibuni, mora kama sarilapare mu jai bapanku dekha karibi. Tu ja.
Priya pradeepra hata dhari uparaku ta rumku neigala. Bhitaru kabata band karu karu pradeep priyaku pachhapakharu jabudi dhari ta dehare chariade hata bulei dudha ditaku chipuchipu galare chuma dela
Priya- kahithili na, masti nain, bapa achhanti.
Pradeep- Chari masa pare tame asila. Asu asu emiti kahuchha. Gote katha kahila, e charimasa bhitare bhala sarvising kareicha. Dudha dita tikie bada laguchi.
Priya- Idiot, tama mundare au kichhi nahinki.
Pradeep- Tame gala, pritiku bi sangare neigala. Charimasa hela mate bhari bhoka au shosha helani, Please priya kichhi kara.
Priya- Hau, tame basa,mu luga badalei die.
Priya shadhi, blauja kholidela. Bra, pantie badaleiba bele pradeep jaha dekhila ta patiru lala bohila. Priya saya badalei gote naiti pindhila. Pradeep au sambali parilani. Priya pakhaku jibaku jemiti khataru uthichhi, priya taku puni khata uparaku thelidei kahila – basa, mu talu asuchhi.
Priya talaku galapare pradeep room taku chariade chahinla. Charimasa tale jemiti thila, semiti achhi. Priya nathile ta roomku kehi asantini. Pradeep khatare basi chhari masa talara katha mane pakeila. Eai donlup bedre priya o priti di jananku ekathi gehithila. Sedina tinijanankar prathama gihana thila. Sedina rabibara thila. Ghare kehi na thile. Chakarani ta gaanku jaithila. Dinare priya o pritiku tini tini trip gehithila. Sandhyare chakarani asiba agaru sie gharaku chalijaithila. Ta pare alpa kete thara dijananku alaga alaga gehichi. Di janajaka chokha maal. Hele priyaku geibara jo nisha, kathare kahihabani. Sie pant bhitaraku hata purei bandaku aunsila. Bichara munda tekilani. Aji stationre priyaku dekhilathu au sambali hauni. Jemiti hele priyaku gehibaku padiba. Puni priya o pritiku ekathi gehibak milantaki ? chari masara bhoka, Shosha mentijaanta. Priya gote pletare kichhi phala o mitha nei asila. Bhitaru kabata banda kari pradeep pakhare basila.
Priya- Train let jogun tame besi samaya apekshaya kari thibaru mu dukhita. Tamaku bhoka lagibani. Mate bi bhoka laguchi. Ghare au kichhi nahin. Etiki anichhi. Misikari khaiba. Duhen misi khaiba aarambha kale. Priya gote rasagola pradeepaku khuai dela. Pradeep gote kadali chhadei priyaku khuai dei kahila – priya tame mothu gotakadali khailani. Aji manakaribani, please.
Priya- Hey, please, please kana haucha. Priti asu, ame duijana mishi tamaku khaibu. Priti na suni pradeep pacharila- priti asuchiki ?
Priya- Sia kalithu asilani, mu statioin ru fone kari kahithili gharaku asibaku.
Pradeep- Jadi mate khaibaku mana karuchha, pritiku kahinki dakila. Dekha, tame di jana best friend. Na praya samana, dekhibaku dehara ranga, uchchata, mota, gathana, muhan, praya samana. Kebala gote alaga – tamara dudha tikia bada bada. Pritira dudha tikia sana sana au tana. Ahuri alaga shuna – Bhidikari kundhe pakeile priti kahiba – Chhada, katuchi. Othare gote lamba chuma dele kahiba – mo otha kalajamua padigala.Dudhaku chipile kahiba – Setiki hau, katuchi.Gehiba bele gote chouka marile, kahiba – katuchi. Discharge bele kandhaku chapidele kahiba – dehasara katuchi. Discharge pare kahiba – bhitare (kata ghaare maricha boliba bhalia) poduchi. 15 minit gehiba pare kahiba – Setiki hau, au paribini, 2ghanta rest nebi. Haan, tamaku gehile parishrama hua. Tama bhalia gote sangaku dakithile mate khaithanta.
Priya- Hau, ruha, priti asile tamaku dekhu dekhu kahiba, tamara gota kadali khaibi. Taku gehiba pare mate sambhala. Mu tamapain kafi.
Setikibele kabatare sabda hela. Priya kabata kholila. Priti bhitaraku asi priyaku dharipakai ta othaku chuma dei kahila.
Priti- Tame ketebelu asilani, mate kahithila station ku jaithanti.
Priya- Bhitaraku chala. Dekha, kia asichi.
Priti pradeepaku dekhi, ta pakhaku jai, ta hata dhari khata talaku taniani, taku alingan kari chuma dei kahila –
Priti- Pradeep, tame ketebela asila ?
Pradeep- Mu station ku jaithili priyaku anibaku.
Priya- Priti, tamapain kichhi khaibaku anibi ki ?
Priti- Nai mu jalakhia khaichi. Mu pradeepankar gota kadali khaibi, pradeep, tame dabata ?
Pradeep- Tame asibare deri kala. Gota kadali mu priyaku khuaisarilini.
Priti- Tamemane asu asu, mate luchei maja kari sarilani.
Priya- Nainma, ame asiba pare khaiba pain kichhi mitha o fala anithili. Mu pradeep nku gote mitha khuaili. Pradeep mate gote Kadali khuaile Sekatha kahu chanti.
Priti- Tame di jana khuakhoi heisarilani, mu na asithile giha gehi heithana.
Priya- Tame mora best friend, tamaku na kahi mu kaunasi kama karichi ? Station re pahanchiba sange sange mu tamaku fone kali gharaku asibaku. Pradeep na thile tamaku station ku asibaku kahithanti.
Priti- jaha heu, aga mora pali .
Priya- Han, han, aga tamara. Pradeep aga tamaku gehibe. Tapare tame ama pakhare basi livepron fucking dekhiba.
A bhitare, priti pradeepara o pradeep pritira poshaka kholi sarithile. Priti hathat basipadi pradeepara bandaku dhari muthi marila. Pradeep priyaku pakhaku tani ani tara naiti o bra kholidela. Priya nije nijara penti kholi langala hoigala. Pradeepara di kana pakhaku di hatare dhari othare otha lagei chuchumila. Pradeep priyara pithiku aunsila au ta mast gandiku di hatare dhari chipila. Priyara dudha dita pradeepara chhatire chapi heithae. Kichhi samaya pare priti kahila – Khata uparaku chala. Priti nije jai khata upare chit hoi soipadila.
Priya- Khata majhire nahin. Side ku asi sua
Priti khatara side ku asi tara picha jemiti talaku jhulila pari rahiba separi soila. Priya pritira di janghaku melei dei pradeepku majhire basibaku isara kala. Pradeep khata tale karpet upare anthu madi basila. Pritira bia thik pradeepara banda pakhare tikia talei kari rahila. Priya gote mota takia ani pritira picha tale size kari rakhila.
Priya- Pradeep aau deri karani, galei dia.
Pradeep pritira biaku tike aaunsila, gelha kala, dhire dhire chipila, chuma dela. Dahan hatara majhi anguthiku bia bhitare pureila. Pritira bia pura tight. Pradeep taku 7/8 thara gehichi.
Priti- Hey, anguthi bhala laguni. Banda purauna.
Pradeep – Uchchhanna heucha ki ? Purouchi.
Pradeep ta bandaku pritira biare pureba samayare
Priti- Katiba, Vaseline ana, bandare bhalakari lagaa.
Priya tebul draw ru Vaseline ani di anguthire Vaseline bahar kari pradeepara bandare bhalakari lageila. Pradeepku kahila – galei dia. Priti tara di godaku anthu pakharu folding kari chhatira di pakhre rakhila. A position ta taku bhala lage boli priti kahe. Pradeep pritira biaku di hatara anguthire meleila. Priya padeepara bandaku size kari pritira biaku lageikari rakhichhi, priti hathat di hataku sejare thesadei pichaku jemiti uthei deichi, pradeepra banda-aga ‘thus’ sabd heikari pritira bia bhitare pasigala. Priti Oh kari patikala. Pradeep pritira picha dipakhaku dhari bandaku dhire dhire bia bhitare galeila. Praya adha minutere banda pura bia bhitare pasigala. Priti kahila- tikia ruha. Mu bhalakari niswas nie. Pradeep ta bandaku dhire dhire bahara bhtara kari gehibaku lagila Dhire dhire speed badheila. Priti akhi bujikari di hataku diade lambei kari bed sheet ku bhidi dharithae. Priya pacharila kemiti laguchi. Priti chup rahi khali Oh, Uh Ahh heuthae. Setebelaku pradeep jorare gehiba aarambha karidelani. Pradeep hata badhei pritira dudhaku di hatare chipu chipu kahila.
Peradeep – Priti madam, tame Madhya e chari masare bhala servicing kareicha ki ? Badhia size heigalani.
Priti- Dhet, tama bhalia servicing man thau thau aau kaha dwara servicing kareibi ?
Priya- Priti, charimasa hela pradeepra gota kadali khaibi, khaibi kahuthila, Ebe miligala, khaijaa, khaijaa. Praya 10minute bhitare pritira pani baharigala. Ta pare bandaku bia bhitare jorare gehiba bele paaaach, paaaach – emiti sound hela.
Priya- Priti, tamara bia bahut maja nauchi., bhari khusire citi maruchi. Praya 15minute pare priti kahila mora orgasm hei galini. Mu aau paribini.
Priya- Tamar kete dina helani.
Priti- Chinta nahin, mora safe period.
Priya- badhia hela mora bi safe period. Pradeep, tame mote band karibani. Jorare gehichala, tamara discharge heba paryanta.

Pradeep pritira dui godaku sidhakari nija kandha upare rakhila. Priyaku kahila, tame priti uparaku asa. Priya pritira anta di pakhare di anthu madi hamudei hei rahila, pritira othare otha lagei chuchumila. Priyara picha thik pradeepara chhati uparaku rahila. Pradeep pritiku gehi gehi, bama hatare priyara gandiku au dahana hatare biaku chipila. Tikiapare majhi anguthi priyara bia bhitare galedei bhitara bahara kala. Tapare jemiti dita anguthi galei deichi,priya Madhya Oh, Aah, Uh hela. Praya 30minute gehiba pare
Pradeep – Priti, mora pakheigala, bahar karidebiki. Priti Oh,Oh, Aah,Aah,Uh,Uh heuthae. Kahila – Nain, bhitare chhada. Pradeep priyaku kahila- utha. Priya priti uparu uthigala. Pradeep aga bhali pritira di godaku folding kari tara chhatira di pakhre rakhi, ta pichaku di hatare dhari aauri jorare gehila. Priti khali maalo, bapalo heuthae. Pradeep pritira bia pitch re 10/12ta boundary O over boundary shot mariba pare ta pichaku chhadi dei di hataku pritira kakha sandhire galei di kandhku chipikari dharila, discharge helabelaku pritira othare otha lagei bhidi dhari pritira bia bhitare discharge kala. Thik setiki bele pritira au thare orgasm hela. Se pradeepku bhidi dharithae. Priya Madhya dui jananku bhididhari chuma dela. Praya 5 minute priti upare padi rahiba pare pradeep pritira bia bhitaru bandaku baharakala. Priti pakhare basi la, Pritira gala, othare chuma dei, ta dehare hata bulei gela kala. Pritira janghaku melei biaku dekhila. Pradeepara virya, pritira bia bhitaru saru dhara bhalia baharuthila. Takia pakhre thiba napkin ani pradeep pritira biaku bhala bhabare pochhidela. Tapare pritiku utheani ta kolare muha muhi kari baseila. Puni alingan kari chuma dela, gela kala, Kahila- Priti, tame mate aji jaha dela, mu kebebi bhuli paribini. Priti Madhya pradeepku alingan kari ta kandare munda bhara dei kahila- aji mu tamathu jaha paichi, jibansara bhuli paribini.
Priya- Are, tame di jana ta bhari swarthapara. Mate pura bhuli jaucha. Priti , pradeep – sorry, sorry kahi priya ku di pakharu dhari ta galare chuma dele.
Priya- priti, dekhilata kete maja au ki sukh. -Eiata hela RIM JHIM SAPANA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *