Radha Ra Jauno Trupti – ରାଧାର ଯୌନ ତୃପ୍ତୀ

Hi friends mu apan manko dev apan mananko sex entertainment pani nae ki asi chi gote nua sex stori tin ae ki asi chi jau story ti apan mananku deba gote nua prakar sexual anubhurty story ti gote mausha ta jhari mananku kipori ganhu thila sae upere adahari to chalantu baddhu gan eai story ti ku suni deba. Radha, se gan ro gote ati kamuka prakruti ro jhio taku dekhi gan ro adha toka radha pream re pagol hae jai thanti, kintu radha kaha palo re padu no thae. Radha kintu taro gone samprikya bhai sahita jauno samparka rakhi thai. Se ta bhai hae thiba rug an ro lako mane kichi jani paru no thanti radha se bhai thu dino ku di tharo ganha no khai le rati re sau no hae. Radha ro dudha size 36 age 18 tenu ta age anusare taa dudha bhari bada thae tenu taa dudha taka nku bhari akursta karu thae. Radha dine tanko gan pakho taa mau shag hero ku buli ba ku jai thae radha mausha ghera pakho re panhachi dekhe ki ghera ago ru kabat dia hae chi tenu radha tanko bari pata kabat patu patu ghera bhitor ku pasi gai jaha dekhi la se kebe bi Biswas kari paru no thae. Mausha taa sano bhauni ku ghera bhitore taa ku kalo re basai dae kit aa dudha ku chipi baa ku lagi thae. Auuu ta asana bhauni mira mausha nko budha banda ku dhri halau thase radha ku dekhi tankera tankera kichi bi reaction no dekhi radha kasi dela.mira sange sange radha ku dekhi kahi uthi la dekhi lu radha maro means hae chi bali mote banda ku halai ba ku kakahu chi. Tu tike mausha ku ganhi baa u dau nu gan re to bhai ku dau chu au mausha ro banda ro maza tike ne au dekh bhari nmaza lagi bo au mu tike bhato dekhi da ease. Au mira chali gela bhato ghera ku au mausha asi mote dhari naele bed upera ku. Radha bed upere basi padi la au mausha nko banda ku lungi bhiteru bahari asu thiba banda ku kanai kanai dekhu thae. Taku bahri lajo madu thae kintu purusha ro banda ku dekhi ano dekha kari paru no thae. Mausha kichi no bhabi radha ro bada bada dudha ku chipi baa ku lagu thae. Radha kichi samay pore mausha saho mishi gela lajo saram sabu chadi dae mausha nko budha banda ku hata re dheri pakai la au lakhya kala ki banda taa taa bhai apkhya bahut bada au mota Madhya . mota banda dekhi radha ro mana re bhari khusi thila bhabu thae ki aji taa bia geta nua banda ro maza paibo au mone bhabu thae ki asali sundar to dunia re purusho. Karano eate budha hele bi mausha budha hele bi banda to eate strong hau chi au mota Madhya. Stree lako eate baswy kn mausha pori jauno Milano pani sambhab jipori mausha kamona budha bayaso re jagu chi.eamiti bhabu thai ba samay re mausha radha deho ru sabu dress kholi sari thae au radha ku pura langa kari dae taa deho re toka nku akursta karu thi ba dudha dau ti ku dheri kheli baaa re lagi thele. Radha agraha sahi to mausha nku pachari la mausha mu tamo banda ku tike pati re purai chusi pari chusi pari bi? Mausha kahi le jaha kari baa ku chanu chu taha pore kari bu age to gandi taa mote dekha mu age to gandi re ganhi sari le office jibi maro late hau chi jaha baki rahi bo rati re to maushi asi le mishi ki kari bo. Radha pachari la mausha gandi re kan tamo banda pasi bo mo gandi re ageru kehi ganhi nahanti bhari kati bo. Kintu mausha mabni ba ku naraj se jidi dhari le ki to gandi re aji mu ganhi to gandi ku ganhi ba pani redy kari bi.au mausha kahi le ki to bhai tote dely ganhu chi kebe gandi re no ganhi tote kimeti ganhi santi karu chi . asalo ganhi bar o maza to gandi re ganhi le hni ase. Ase mu aji tote sae maza dau chi kahi mausha radha ro gandi re tanko heta ro gote anguli purai pati lagai taaa gandi lu jibho re ganhi baaa start kale. Radha Madhya lakhya kela ki taku Madhya bhari maza asu chi kebal nua nua gandi re ganha khaiba katha suni tike dari jai thila. Kichi samay pore radha pura ytajit hae gola au sambhali mo pari kahi dela ki mausha pilz tomo jau thi eacha janhi pakao. Mausha kahi le eai thire to maza achi tu wet kar mu debi tote asal ganha ro maza asi jibo, mausha mira ku daki bar u se bi langala hae ki tanko sango re join kari ba pni. Mira asi pura porn movie bhalia asi radha ro dudha pakho re basi taa dudha die ta ku pati rev adal badal kari chusi ba ku lagi padi la au doe bhauni pura lesbian sex re mati thiba bele mausha gharu bahari jae kichi telo au cream ani asi le au radha gandi re lichi cream lagaio dele au banda ku radha gandi re press kari ba ku start kela au taa kakho re hata purai taa dudha ku chipi baa ku legi le. Mausha pura pokhat ganha kar so se sabu prakar trick jani thile jau style re ganhi le kehi bi kesta pai bo ni. Tenu mausha gandi re 1st time ganhi le Madhya radha ku jor re kesta hau no thae. Eami ti kichi samay ganhi laa pore mausha radha ro bia re hata mari hata re bia ku au banda re gandi ku ganhi chali thanti sae samay re radha taa ro pani khasi dei pura thanda oadi gela au mausha taa gandi ru banda ku kadhi mira munha re tanko banda ku purai dae chusi ba ku kahi le. Mira Madhya jor jor re banda ku icecream bhalia chusi ba ku lag padi la. Kichi samay pore mausha tanka birja mira munha e chadi dele au mira Madhya sabun pie dela taa pore mausha radha au mira mishi ki Barth room ku jai mishi ki gadhae padi le au jae jaha kamo re bahari padi le au katha hae gele ki rati maushi asi le kimeti mishi ki ganha ganhi khelo kheli be au radha ghore eaka rahi la ghera bor hebo bhabi porn movie tv re dekhi samay kati la. Next part is coming soon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *