ମୋ କୁନିଅପା – Mo Kuni Apa

mo kuni apa

ନମସ୍କାର ମୋର ସାଂଗ ମାନେ।ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବି।

ମୁଁ ଆମଘରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ।ମୋଉପରେ ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି।ଜଣେ ମୋ ଠାରୁ ଛଅ ବରଷ ଓ ଆଉଜଣେ ମୋଠାରୁ ଦଶ ବରଷ ବଡ଼।ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ନା କୁନି।ମୁଁ ଆମଘରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି।ମୁଁ ଆମଗାଁଁ ସ୍କୁଲରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସକଲାପରେ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲ ରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଲି।ମୋ କୁନିଅପା ସେତେବେଳେ ସିଟି ପାସକଲାପରେ ନୂଆ ଚାକିରୀ ପାଇଲା।ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଭଦ୍ରକ ରେ ଗୋଟିଏ ଘରଭଡା ନେଇ ରହିଲୁ।ଘରବୋଲି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଘର।ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖଟ।ମୋ କୁନିଅପା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।ସିଏ ରାତିରେ ନାଇଟୀ ପିନ୍ଧି ଶୋଇଲା।ସିଏ ମୋତେ ସାନପିଲା ବୋଲି ଭାବେ।ମୋତେ ତା ବ୍ରାର ହୁକ ଲଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହେ ।ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ହୁକ ଲଗାଏ ସେ ସେତେବେଳେ ତା ଦୁଇଟି ଦୁଧକୁ ଧରି ବ୍ରା ଖୋପରେ ସେଟ କରେ।ମୋର ଏହା ନିତି ଦିନିଆ କାମ।ସେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବ୍ରା ଓ ଚଢ଼ି କାଢ଼ି ଶୁଏ।ମୋତେ ଡରମାଡେ ବୋଲି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଓ ହାତ ପକାଇ ଶୁଏ।ସେ ସେତେବେଳେ ବାଇଶ ବର୍ଷର ଛନଛନିଆ ଗଜାଟୋକି।ସେ ସବୁ ବେଳେ ଚିତ ହୋଇ ଶୁଏ।

ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ତା ଦୁଧ ଉପରେ ଓ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ କୁ ଠିକ୍ ତା ବିଆ ଉପରେ ରଖି ଶୁଏ।ସେ ସବୁ ବେଳେ ମୋ ଗୋଡକୁ ଟାଣି ନେଇ ତା ବିଆ ଉପରେ ରଖେ।ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ  ତା ବିଆବାଳ ସବୁ ଫୋଡି ହେଇଯାଏ।ମୋତେ ତା ବିଆଉପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଘସିବାପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗେ।ମୁଁ ମୋ  ବିଆକୁ ଘସିବାବେଳେ ତା ଦୁଧକୁ ଧରି ଥାଏ।ଏହି ପରି କିଛି ସମୟ କଲା ପରେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯାଏ।ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଏହି ଭଳି ତାକୁକୁଣ୍ଢେଇ ,ତା ନାଇଟୀ ମିଶା ଦୁଧକୁ ମୁଠେଇ, ତା ବିଆଉପରେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଘସେ।ସେ ମୋତେ ଆଦରରେ ଆଉଁସି ଦେଇ ମୋ ଗାଲରେ ଚୁମ୍ମା ଦେଇ କହିଲା ତୁ ମୋ ସୁନାଭାଇଟା, ତୁମୋ ଗେହ୍ଲାଭାଇ ।ମୋତେ ଜାବୁଡି ଧରି ମୋ ଗାଲ ଓ ଓଠକୁ ଚୁଚୁମି ପକେଇଲା।ଏବଂ ମୋତେ କହିଲା ତୁ ବି ମୋତେ ଗେଲ କର।ଦେଖିବା ମୋ ଗେହ୍ଲାଭାଇ କୁ ଗେଲ କରି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ।ମୁଁ ବି ତାକୁକୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ତା ଦୁଧକୁ ମୁଠେଇ ତା ପୁଚୁକା ଗାଲକୁ ଚୁଚୁମି ପକେଇଲି।କିଛି ସମୟ ଚୁଚୁମିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ତୁ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠି ଆ ଓ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇ ମୋତେ ଗେଲ କର ଏହା କହି ସେ ମୋତେ ତା ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇ ତା ଉପରେ ଶୋଇ ପକାଇଲା।ମୁଁ ତା ଉପରେ ଶୋଇ ତା ଦୁଧକୁ ମୁଠେଇ ଧରି ତା ଗାଲ, ଓ ଓଠକୁ ଚୁଚୁମିଲି।ସିଏ ବି ମୋ ଗାଲ ,ଓଠକୁ ଚୁମା ଦେଲାବେଳେ ତା ଗାଣ୍ଡିକି ତଳୁ ଟେକି ପକେଇଲା।ମୋର ଟିକି ବାଣ୍ଡଟା ଟିଙ୍ଗେଇ ଉଠିଲା।ମୁଁ ବି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆଉପରେ ଚାପ ଦେଇ ତଳକୁ ମାଡେ।ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହି ପରି ପ୍ରତି ଦିନ ରାତିରେ ହେଉ।ଓ ରାତିସାରା କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଶୁଉ। ଏହିପରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇ ଗଲା।

ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଶୋଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ତା ଗାଲକୁ ,ଓଠକୁ  କାନକୁ ଓ ଜିଭକୁ ଚୁଚୁମିବା ବେଳେ ସିଏ ବି ତା ଗାଣ୍ଡିକି ତଳୁ ଠେସ ମାରୁଥିଲା।ମୁଁ ତା ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୁଧକୁ ମୁଠେଇ ଧରି ତାକୁ ଚୁମା ଦେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆଉପରେ ଚାପଦେଉଥିଲି।ଏହି ପରି କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଗଲା।ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି  ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ମୂତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ।ମୁଁ ଓଃ ଆଃ ଓଃ ଆଃ କହି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆଉପରେ ଚାପିଧରି ତା ଗାଲ କୁ କାମୁଡି ପକେଇଲି।ସିଏ ବି ମୋତେ ଜାବୁଡି ଧରି ମୋ ପିଚାକୁ, ଓ ପିଠିକୁ ଆଉଁଶି ପକେଇଲା।ଓ କହିଲା ଟୁଟୁ ତୋର କଣ ହେଲା?ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲୁ।ମୁଁ କହିଲି ,କୁନିଅପା ଲୋ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପେଣ୍ଟ ରେ ମୁତି ଦେଲି।ମୋ  ବାଣ୍ଡରମୁତ ପିଚକାରୀ ମାରି ବାହାରି ଆସିଲା।ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା।ମୋ ଦେହ ସାରା ଝିମଝିମ ହେଉଛି।ତୁ ଟିକେ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଗେଲ କର। ସିଏ ବି ହସି ହସି ମୋତେ ଜାବୁଡି ଧରି ମୋ ଗାଲ,ଓଠ ଓ ମୋ ମୁଁହ ସାରା ଚୁଚୁମିଲା।କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତା ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୋପେଣ୍ଟ କୁ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲି।ଲାଳୁଆ ଲାଳୁଆ ଲାଗିଲା।ସେ ମୋତେ ଜାବୁଡି ଧରି ଚୁମା ଦେଇ ମୋକାନପାଖରେକହିଲା ଟୁଟୁ ତୁ ଆଜି ଠାରୁ ବଡ଼ପିଲା ହେଇଗଲୁ।ଏହା ତୋ ମୁତ ନୁହେଁ।ଏହା ତୋର ବୀଜ।ମୁଁ ତା ମୁଁହକୁ ଆବା କାବା ହୋଇ ଅନେଇ ମୋ ଓଦା ପେଣ୍ଟ କୁ ମୁଠେଇ ଧରି ବାଥରୁମ ଆଡେ ଲାଜରେ ପଳାଇଲି। ସେ ହସୁଥିଲା।

Subscribe Us

Get New Story On Your Email!

Place Your Feedback (No Personal Data mob no, email id, facebook, whatsapp etc.)

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: