Gelhei Bhauja Ra Dudha Dunha Gita 1 – ଗେଲ୍ହେଇ ଭାଉଜର ଦୁଧ ଦୁହାଁ ଗୀତ ୧

HE MORA GELHA BHAUJA MO ADE TIKE AAUJA MUNHA TUMA KEDE SUNDARA BENI JUGALA SANGE SANDI GHARA BIRAT DURGAM DISE UPARU KHOLI DELE DISE BELA BHITARU PACHI KI SATE KEUN DINARU DHALA DHALA HUE KHOLI DELA RU CHIPI CHIPI DELE KETE NARAM PRATHAM DEKHARE KARE GARAM DALI DALI TAKU KARIBI LAL KHELI BI AJI MUN TUMA BALL KHOLI DIA TUMA BLOUSE BOTAM MELEI DIA TUMA DUDHA GODAM DUI GODAM RE DUITI MUDI PHATI JIBA DEKHI MOHARA BHENDI KEDE GELHA MORA BHAUJA GEHI KANCHA KHIRA MOTE DEBA PIAI USUMU USUM KETE NARAM BHANGI DIE SEJE MO SANJAM GOL DHALA JANHA RATIRE DISE TUM DUI PAKHE THAI MO MANA TOSE KEDE BEDHA TUME CHIPA KHAUCHA SANGARE KHIRA TUMA DUNHI DEUCHA Gelha diara mane mote kichi dina tale Mr. Ashok nka tharu eka email asithila. Se re bia banda gapa padhi khusire eka chota kabita gelha bhauja pain lekhi pathai chanti. Mu ashok babu nkara sehi gita ku re lekhuchi. Emiti gita tike lekhi gelhei bhauja ra email ku send kale mu tumaku mo langala photo tama mail ku send karibi. Thank U.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *