ବିଆ ସ୍ତୁତି ଓଡିଆରେ – Bia Stuti Odia Re

ଜୟ ଜୟ ମାଲୋ ଦୋଫାଳି ମୁରତୀ, ବେନୀ ଜଂଘ ମୁଳେ ଅଟେ ତୋ ଅବସ୍ଥି ।। ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଣ ମାଲୋ ହେଲୁ ବେନୀ ଫାଳ, ଫାଳ ଫାଳକେ ରଖି ଅଛୁ, ମେଚାଂ ମେଚାଂ ବାଳ ।। ମାସ ମାସକେ ତୁହି ମାଲୋ କରୁ ରକ୍ତ ବନ୍ୟା, ବନ୍ୟାରେ ଭିଜାଇ ଦେଉ କେତେ ଛିଣ୍ଡା କନା ।। ଦିନ ବେଳେ ତୁହି ମାଲୋ ହେଉ ସୁଲୁ ସୁଲୁ, ରାତି ହେଲେ ତୁହି ମାଲୋ କିଳା ଖୋଜି ବୁଲୁ ।। ରାତି ହେଲେ ଆସନ୍ତି ଲାଳୁଆ ଗୋପାଳ, ମନ୍ଥନ କରି ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କରି ଗରଳ ।। ଜୟ ହୋ.. ଜୟ ହୋ.. ଜୟ ହୋ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *