ବାବା ସଲେଇଲେ ମାତା ହଲେଇଲେ – Baba Saleile Mata Haleile

କେଡେ ବାବା ସେ ଯେ ସାରଥି ସୁର
ଆଶ୍ରମ ନାମରେ କରନ୍ତି ଘର |

Install a new chat app and make fun with friends. Download Now

ସଦା ମେଲା ତାଂକ ଘରର ଦ୍ୱାର
ଦୁଖିଃ ରଂକୁଣୀ କୁ ଦିଅନ୍ତି ବର |

ଭକ୍ତମାନେ କେତେ କରନ୍ତି ଦାନ
ଝିଅ ମାନେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ମାନ ।

ବୋଲୁ ଥାନ୍ତି ବାବା ଭଗବାନ
ତାଂକ ଗୁଣ କୁ ଦେଇ ସନମାନ ।

କେତେ ପେଲା ଖାଇ ବାବାଂକ ପାଖେ
ନିତି ପିଉଥାନ୍ତି ବିର୍ଜରୁ ଢୋକେ ।

ଭଦର ଗେହନ୍ତି ଆମରି ଆଗେ
ବିଆ ମେଲି ଦିଅନ୍ତି ବାବା ସମୁଖେ ।

କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଟୋକି ପଟୁନି
ଭାଉଜ ମାନଂକ ଛୁଆଁ ମିଳୁନି ।

ପିଲା ଅଭାବରୁ ବାବା ପାସେ ଦଣ୍ଡେଇ ଧାଏଁ
ପୁଳା ପୁଳା କରି ବାଣ୍ଡକୁ ଖାଏ ।

ଦୁନିଆଁ ଆଗରେ ସତି ଗେହୁଛି
ପର ବାଣ୍ଡରେ ସେ ପିଲା ବେଉଛି ।

ଏ ବାବା ମାନେ ହେଲେ ଏଡେ ସୈତାନ
କରନ୍ତି ରାତିରେ କୁଆଁରି ଦୁଧ କୁ ପାନ ।

ବାବାଙ୍କର କାଳେ ପିଲାଟେ ଅଛି
ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ନିତି ଗେହୁଛି ।

………. ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ

*Term – We don’t misleading anyone, but the reality says what we say.

Subscribe Us

Get New Story On Your Email!

Place Your Feedback (No Personal Data mob no, email id, facebook, whatsapp etc.)

%d bloggers like this: