ବାବା ସଲେଇଲେ ମାତା ହଲେଇଲେ – Baba Saleile Mata Haleile

କେଡେ ବାବା ସେ ଯେ ସାରଥି ସୁର ଆଶ୍ରମ ନାମରେ କରନ୍ତି ଘର |

ସଦା ମେଲା ତାଂକ ଘରର ଦ୍ୱାର ଦୁଖିଃ ରଂକୁଣୀ କୁ ଦିଅନ୍ତି ବର |

ଭକ୍ତମାନେ କେତେ କରନ୍ତି ଦାନ ଝିଅ ମାନେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ମାନ ।

ବୋଲୁ ଥାନ୍ତି ବାବା ଭଗବାନ ତାଂକ ଗୁଣ କୁ ଦେଇ ସନମାନ ।

କେତେ ପେଲା ଖାଇ ବାବାଂକ ପାଖେ ନିତି ପିଉଥାନ୍ତି ବିର୍ଜରୁ ଢୋକେ ।

ଭଦର ଗେହନ୍ତି ଆମରି ଆଗେ ବିଆ ମେଲି ଦିଅନ୍ତି ବାବା ସମୁଖେ ।

କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଟୋକି ପଟୁନି ଭାଉଜ ମାନଂକ ଛୁଆଁ ମିଳୁନି ।

ପିଲା ଅଭାବରୁ ବାବା ପାସେ ଦଣ୍ଡେଇ ଧାଏଁ ପୁଳା ପୁଳା କରି ବାଣ୍ଡକୁ ଖାଏ ।

ଦୁନିଆଁ ଆଗରେ ସତି ଗେହୁଛି ପର ବାଣ୍ଡରେ ସେ ପିଲା ବେଉଛି ।

ଏ ବାବା ମାନେ ହେଲେ ଏଡେ ସୈତାନ କରନ୍ତି ରାତିରେ କୁଆଁରି ଦୁଧ କୁ ପାନ ।

ବାବାଙ୍କର କାଳେ ପିଲାଟେ ଅଛି ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ନିତି ଗେହୁଛି ।

………. ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ *Term – We don’t misleading anyone, but the reality says what we say.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *