Now registration is open for all

Archives

ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ଉପରେ ମୁଁ ନଜର ପକେଇ ଥିଲି।ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ା ଶେଷ କରିବାପରେ ଏବେ ଘରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସେ ଅଧିକସମୟ ଘରେ କାଟୁଛି।ଦିଦି ଗାଧେଇବା ବେଳେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ବାଥରୁମ କି-ହୋଲ ଦେଇ ତାକୁସବୁଦିନେ ଦେଖେ।ଦିଦି ଦେହର ସେକ୍ସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଉଠି ଠିଆହୋଇ ଯାଏ।ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ମୁଠି ମାରେ। ଦିଦି ଗାଧେଇବା ବେଳକୁ ବୋଉଶୋଇଥାଏ।ଦିନ ବାରଟା ପରେ ଦିଦି ଗାଧାଏ।ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ଦାମ କରି ଥକି ଯିବାରୁବୋଉ ଶୋଇ ପଡ଼ି ଥାଏ।
ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗହୋଇ ଗୋଟିଏ ରୁମରେ ଶୋଉ। ଗୋଟିଏ ରୁମରେଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଲେ ବି ରାତିରେ ଦିଦିକି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାହସ କରି ପାରୁ ନ ଥିଲି।ମୁଁ ଦୂରରୁ ଶୋଇଥିବା ମୋ ଦିଦିର ସେକ୍ସି ଚେହେରାକୁ ଚାହିଁ ମୁଠି ମାରି ମୋ ଦେହର ଗରମକୁଥଣ୍ଡା କରୁଥିଲି। ଅନେକ ଦିନ ଏହିପରି କଟିଲା। ଦିନେ ସାହସ କରି ଦିଦି ଦୁଧରେ ହାତମାରିଲି। ଦିଦି ଦୁଧରେ ହାତ ବାଜିବା ମାତେ ଉତେଜନାରେ ଚଡ଼ି ଭିତରେ ମୋ ବଣ୍ଡ ଶକ୍ତ ହୋଇଉଠିଲା। ହେଲେ ହାତ ମାରିବା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଡରରେ ଆଉ କିଛି କରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏପରିକିଦୁଧକୁ ଟିକିଏ ଚିପିବା ପାଇଁ ବି ମୋର ସାହସ ହେଲାନି। ଦିଦି ଛାତିରୁ ହାତଟା ଖସେଇ ଆଣିଲି।ସବୁ ଦିନ ପରି ମୁଠି ମାରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଦିଦିକି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା ବେଳେଦିଦିକି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାବି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଶକ୍ତ କରି ଠିଆ କରାଉଥିଲି ଏବଂ ତାଆଗରେ ଏପରି ଭାବରେ ବୁଲା ଚଲା କରୁଥିଲି ଯେପରି ମୋ ସର୍ଟସ ତଳେ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଠିଆହୋଇଥିବା ବାଣ୍ଡକୁ ସେ ଦେଖି ପାରିବ। ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଦିଦି ମୋ ଉଚ୍ଚା ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ହସିଦେଇ କହିଲା - ରାହୁଲ, ତୁ ବଡ଼ ହେଇ ଗଲୁଣି। ମୁଁ ବି ହସି ଦେଲି। ଏହା ଦ୍ବାରା ମୋ ସାହସ ବଢ଼ିଲା। ତାପର ଦିନ ମୁଁ ଯୋଜନା କଲିଯେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ମୋ ଟାଉଲକୁ ଖସେଇ ପକେଇ ବାଣ୍ଡକୁ ଦିଦିକି ଦେଖେଇବି।ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରି ରୁମକୁ ଆସିଲି। ଦିଦି ରୁମକୁ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ମୋତେ ଜଣାଗଲାଦିଦି ରୁମକୁ ଆସୁଛି। ଦିଦି ଯେମିତି ରୁମର ଡୋର ଖୋଲିଚି ମୁଁ ମୋ ଟାଉଲକୁ ଖସେଇପକେଇଲି। ମୋର ଶକ୍ତ  ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ୭ ଇଂଚ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ଦିଦିକୁ ସଲାମ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୁମ ଭିତରକୁ ଦିଦି ନୁହେଁ ବୋଉ ପଶି ଆସିଲା। ବୋଉକୁଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଟାଉଲ ଉଠେଇ ମୋ ଅଂଟାରେ ଗୁଡେ଼ଇ ପକେଇ ବାଣ୍ଡକୁ ଘୋଡେ଼ଇପକେଇଲି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସାରିଥିଲା। ବୋଉ ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ଚମକ ମୁଁଦେଖିଲି। ବୋଉ କହିଲା - ରାହୁଲ, ତୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଗଲୁଣି। ପୋଷାକ ଠିକ ଭାବରେ ବଦଳ।ଏହା କହି ବୋଉ ରୁମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଲା।ଏହା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଦିଦିକି ବାଣ୍ଡ ଦେଖାଇବାରସ୍ବପ୍ନ ଛାଡିଦେଲି। କିନ୍ତୁ, ସେହି ଦିନ ପର ଠାରୁ ବୋଉର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ନଜର ରହିଥିବା ମୁଁଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର ଥିଲା। ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା।ଦିଦି ମାମୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଉକୁ ବି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା।ଦିଦି ନ ଥିବାରୁ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ତା ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବୋଉ ମୋତେ ଡ଼ାକିଲା। ମୁଁ ବହୁତସତର୍କ ହୋଇ ଶୋଇଲି, କାଳେ ବୋଉ ଉପରେ ମୋ ହାତ କି ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି।ହେଲେ, ବୋଉ ମୋ ଦେହରେ ଚିପିହୋଇ ହାତ ପକେଇ ଶୋଇଲା। ତାପର ଦିନ ବୋଉ ଗାଧେଇବା ବେଳେ ବାଥରୁମରୁ ମୋତେ ଦୁଇ ଥର ଡାକିଲା। ପ୍ରଥମଥର ସାବୁନ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ପର ଥର ଟାଉଲ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୋଉକୁ ସାବୁନଦେବା ପାଇଁ ଗଲି ବୋଉ ବାଥରୁମ ଡୋରକୁ ଅଧା ଖୋଲି ମୋ ହାତରୁ ସାବୁନ ନେଲା। ବୋଉଦେହର ଡାହାଣ ଭାଗଟା ମୋତେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ସେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଢ଼ାଳି ହୋଇଥିଲାଏବଂ ତା ଶାଢ଼ୀ ପାଣିରେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲାଉଜ ଓ ବ୍ରା ଖୋଲି ଦେଇଥିବାରୁ ଓଦା ଶାଢ଼ୀଭିତରୁ ବୋଉର ବଡ଼ ଦୁଧ ଓ ଦୁଧର କଳା ଭୁଣ୍ଡି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋବାଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ ଫେରି ଆସିବା ବେଳକୁ ବୋଉର ଦୁଧ ଖାଲି ମୋ ଆଖିଆଗରେ ଦିଶି ଯାଉଥିଲା। ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ଟାଉଲ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେଡାକିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଥର ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଟାଉଲ ନେଇବୋଉକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଥରୁମ ଡୋରଟା ପୁରା ଖୋଲାଥିଲା। ବୋଉନଇଁ ପଡ଼ି ତା ପାଦକୁ ଘଷୁଥିଲା। ତା ଶାଢ଼ୀର ପଣତଟା ତା ଦେହରୁ ଖସି ଯାଇ ଚଟାଣ ଉପରେଲୋଟୁଥିଲା ଆଉ ବୋଉର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୋଲା ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଓହଳି ଥିଲା। ଗୋରା ଗୋରାଦୁଧରେ ପାଣି ଲାଗି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦିଶୁଥିଲା। ବୋଉର ଲଙ୍ଗଳା ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୋ ଦେହକ’ଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆହେଇ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ମୋତେଦେଖି ପକେଇ ବୋଉ ଶାଢ଼ୀ ପଣତକୁ ଚଟାଣ ଉପରୁ ଉଠେଇ ସିଧା ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇ ତାଦୁଧକୁ ଘୋଡେ଼ଇଲା। ତା‘ର ଦୁଧ ଘୋଡେ଼ଇବାରେ ସେତେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ନ ଥିଲା। କହିଲା -ଆସିଲୁଣି ବେଟା। ଦେଏ ମତେ। ବୋଉ ଟାଉଲ ନେବାକୁ ବାଥରୁମ୍ ଡୋର ପାଖକୁ ଆଗେଇଆସିଲା। ବୋଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇ କହିଲା - କ’ଣ ଦେଖୁଥିଲୁ ? ଆଗରୁକେବେ କ’ଣ ଦେଖିନୁ। ମୋ ହାତରୁ ଟାଉଲ ନେଇ ବୋଉ ଡୋର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ ତା ଗୋରା ଦେହ, ବଡ଼ବଡ଼ ଗୋଲ ଦୁଧ ଦେଖି ଏତେ ଗରମ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଆସି ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିପକେଇ ତା ଦୁଧକୁ ମନେ ପକେଇ ମୁଠି ମାରିଲି। ମୁଠି ମାରିବାରେ ମୁଁ ଏମିତି ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ଡୋରଟା ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋ ରୁମଡୋର ଖୋଲି ବୋଉ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ବୋଉ କେବଳ ଟାଉଲଟା ଗୁଡେ଼ଇ ହୋଇଥିଲା।ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧି ନ ଥିଲା। ମୁଁ ମୁଠି ମାରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଉ ମୋତେ ଦେଖିଲା। ସେ ମୋପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଧମକେଇ କହିଲା - ତୁ ଇଏ କ’ଣ କରୁଚୁ। ଏ ସବୁଖରାପ କାମ। ସେ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତା ଦେହରୁ ଟାଉଲଟା ଖୋଲିଯାଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା���ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବୋଉର ସୁନ୍ଦରିଆ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଲି। ତା’ରବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ, ଗୋଲାପୀ ବିଆ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ହାଲୁକା ବାଳରେ ବୋଉ ବହୁତ ସେକ୍ସି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବୋଉକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖି ମୁଁ ମୋଟେ ନିଜକୁ ଆୟତରେ ରଖି ପାରୁ ନ ଥିଲି।ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି କହିଲା - ମୁଠି ମାରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଠି ମାରିଲେ ବାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳହୋଇଯାଏ। ବାଣ୍ଡକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ କଥା ମୁଁ ତୋତେବତେଇ ଦଉଛି। ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବୋଉଦୁଧ ଉପରେ ହାତ ରଖି ସାଉଁଳେଇଲି। ଦୁଧକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିପିବାରୁ ବୋଉର ଦୁଧଭୁଣ୍ଡି ଶକ୍ତହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ ବୋଉର ନରମ ଦୁଧକୁ ଚିପିବା ଏବଂ ସେ ତା ରସାଳ ଜିଭରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁଚାଟିବା ଫଳରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବୋଉ କହିଲା - ଆଉ ଟିକିଏ ଜୋରରେଚିପୁନୁ। ବୋଉ କଥା ଶୁଣି ଉତେଜିତ ହୋଇ ମୁଁ ଜୋଶରେ ଆସିଗଲି ଏବଂ ବୋଉ ଦୁଧକୁଜୋର ଜୋର ଚିପି ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ମାଇକିନିଆର ଦୁଧକୁଛୁଇଁଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଉତେଜିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲି, ମୋତେ ସେମିତି ମଜା ବିଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ବ୍ବାରା ବୋଉକୁ ତା ଦୁଧ ଚିପେଇବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ୭ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଜୋଶରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ବୋଉଦୁଧକୁ ସାଉଁଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ କହିଲା - ବେଟା, ବେଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲୁନୁ। ବୋଉ ମୋବେଡ଼ ଉପରେ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଶୋଇଲି। ତା ଦୁଧ ମୋମୁହଁର ପୁରା ପାଖରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଧ ଯୋଡ଼ାକୁ ମୁଠେର ଜୋର ଜୋର ଚିପୁଥିଲି। ବୋଉ ତା’ରଗୋଟାଏ ଦୁଧକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଦେଇ କହିଲା - ଆକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୋଷ। ମୁଁ ବୋଉରଦୁଧ ଚୋଷିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ବୋଉ କହିଲା - ପ୍ରିୟାଙ୍କା ଗାଧେଇବା ବେଳେ ତୁ ବାଥରୁମଡୋରର କି-ହୋଲରେ ତାକୁ ଦେଖି ତୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ହଲେଇବା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତୋ ବାଣ୍ଡକଥା ଜାଣିଥିଲି। ତୁ ବି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ତୋ ଶକ୍ତ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ।ଆଜି କାଲି ତୋ ବାପା ମୋତେ ଗେହଁୁ ନାହାଁନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଦେଖିବା କି ତାକୁ ଛୁଇଁବାମୋ ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେବେ ଠାରୁ ମୁଁ ତୋର ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେଣି,ସେ ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ବିଆ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଚି। ତୁ ଆଜି ତୋ ବାଣ୍ଡରେ ମୋ ବିଆର ଗଲୁକୁ ଶାନ୍ତକରିଦେଏ। ମୁଁ ପଚାରିଲି - ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ମୁଁ ଦିଦିକି ଦେଖୁଥିବା କଥା ତୁ କେବେ ଦେଖିଲୁ। ବୋଉକହିଲା - କମିନା, ତୁ ତୋ ଦିଦିର ଲଙ୍ଗଳା ଦେହ ଦେଖିବାରେ ତୁ ଏମିତି ମଜ୍ଜି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ମୁଁତୋତେ ଦେଖୁଚି ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟେ। ମୁଁ ବୋଉର ବିଆକୁ ଜୋରରେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ଚାଟିବା ପରେ ମୁଁ ବୋଉବିଆ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ଦେଲି ଏବଂ ଆଗ ପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବୋଉ କହିଲା - ତୁ ମତେ ଆଉ ଛଟପଟ କରିନା,ତୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଗେହିଁ ଗେହିଁ ମୋ ବିଆକୁ ଫଟେଇ ଦେଏ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୋଉ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ି ତା ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି ଏବଂ ତା ରସାଳ ଓଠକୁଚୋଷିବାରେ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ତା ଦୁଇ ଗୋଡକୁ ମେଲେଇ ତା ବିଆ ଉପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁରଗଡ଼ିଲି। ବୋଉ ପାଟିରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶିତ୍କାର ବାହାରିଲା। ଗିହାଁ ଗେହିଁ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ନଥିଲା କି ମୁଁ ଆଗରୁ କାହାରିକୁ ଗେହିଁ ନ ଥିଲି। ନୂଆ କରି ବୋଉକୁ ଗେହିଁବା ପାଇଁ ତା ଟାଇଟ୍ବିଆରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇବା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜୋର କରି ମୋବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ବୋଉକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁପ୍ରଥମରୁ ତା ବିଆ ଭିତରେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଭିତର ବାହାର କରି ଥିବାରୁ ବିଆ ଟିକିଏ ଓଦାହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ବୋଉବି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ନେଇ ତା ବିଆ ଭିତରକୁ ପଶିବାର ବାଟଦେଖାଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ବିଆର ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳି ଯିବା ପରେ ଗୋଟାଏ ଧକ୍କାରେ ମୋ ବାଣ୍ଡରଅଗ ଭିତରକୁ ପଶି ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଧକ୍କାରେ ମୋର ଗୋଟାକ ଯାକ ବାଣ୍ଡ ବୋଉରଲହୁଣୀ ବୋଳା ବିଆର ଅତି ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା। ବୋଉ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା - ଏ ମାଆ...ଓବେଟା! ତୁ ମତେ ମାରିଦେଲୁ ବେଟା। ଲାଗୁଥିଲା ବୋଉକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ବୋଉ ବିଆ ଭିତରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ପଡ଼ି ରହିଲି। ବୋଉର ଟାଇଟ୍ ବିଆ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଭିତରେଭିତରେ ଦଳି ପକାଉ ଥିଲା। ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇ ବୋଉର ଯୋଡ଼ାକ ଯାକ ଦୁଧକୁ ଧରିଲି ଏବଂପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଚୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ମିଳିଲା। ସେ ତା ଅଣ୍ଟାକୁହଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବୋଉ ମତେ କହିଲା - ବେଟା ତୁ ଗେହିଁବା ଆରମ୍ଭ କର। ଏହାକହି ସେ ତା ଗାଣ୍ଡିକି ହଲେଇଲା। ମୁଁ ମୋ ଗେହିଁବାର ବେଗ ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ଏବଂ ଜୋରଜୋର ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ଭିତର ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ପୁରା ମସ୍ତିରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଳ ପଟୁ ସେ ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଦାବିବାର ଉତରଦେଉଥିଲା। ବୋଉ କହିଲା - ତୁ ମୋ ରାଜା। ଆହୁରି ଜୋରରେ ତୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆଭିତରେ ଦାବ। ମୁଁ କହିଲି - ଏଇ ନେଏ  ମୋ ରାଣୀ। ଏ ବାଣ୍ଡ ତ ତୋରି ପାଇଁ। ବୋଉମୋତେ ତା ଦୁଇ ବାହୁରେ କଷିକରି ଭିଡ଼ି ଧରିଲା ଏବଂ ତା ବିଆ ଭିତରେ ସେ ତାଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଲାଭା ଉଦ୍ଗିରଣ କରି ଗରମ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଲା। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ ବାହାରି ନ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି - ବୋଉ, ଏବେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ମୋର ବୀର୍ଯବାହାରିବ। ବୋଉ କହିଲା - ଦେଏ ବେଟା, ଦେଏ। ତୋ ବୋଉ ବିଆକୁ ଆଜି ତୋ ବୀର୍ଯରେପୁରା ଓଦା କରି ଭସେଇ ଦେଏ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତୋ ବୋଉ ବିଆ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଚି। ହଠାତ୍ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ବି ପିଚକାରୀ ମାରିବା ଭଳି ବୀର୍ଯ ବୋଉ ବିଆ ଭିତରକୁ ପିଚିକି ଗଲା। ମୁଁ ଧଇଁସଇଁ ହୋଇ ବୋଉ ଦୁଧ ଉପରେ ମା ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାପି ତାକୁ କଷିକରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଶୋଇଗଲି।ବୋଉ ମୋ ପିଠିକୁ ଆଉଁଶି ପକେଇଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଚାରିଥର ଗେହିଁଲି। ବୋଉ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲା।ଏହା ପର ଠାରୁ ଦିଦିକୁ ମୋ ଶିକାରର ନିଶାଣ କରିବା ପରିବର୍ତେ ମୋ ବନ୍ଧୁକର ସବୁ ଯାକ ଗୁଳିମୁଁ ବୋଉ ଭିତରକୁ ଛାଚି ତାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। -ଶେଷ-
ମୋତେ ୧୧/୧୨ ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲା । ସେ ଗାଧେଇବା
ପାଇଁ ବାଥରୁମକୁ ଯିବା ବେଳେ ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାଥରୁମକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା । ମୋ ଦେହରୁ ସବୁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଖୋଲି ପକେଇ ମୋତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରି ପକାଉ ଥିଲା । ମୋ ଦେହରେ ପାଣି ଢ଼ାଳି ଦେହର ଚାରି ଆଡ଼େ ହାତ ବୁଲେଇ ଘଷି ମାଜି ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲା । ମୋ ନୁନିକି ହାତରେ ଧରି ମଳି ସଫା କରୁଥଲା । ବୋଉର କୋମଳ ହାତ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ଟିଙ୍ଗେଇ ଠିଆ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ବୋଉ ନ ଜାଣିବା ଭଳି ହୋଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହିଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମାଲିସ କରୁଥିଲା । ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦେଇ ସାରି ବୋଉ ତା ଦେହରୁ ବ୍ଲାଉଜ ଓ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲି 
କଲେଜ ଓ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ କାଉନସେଲିଂ କରା ଯାଉଛି ।  ଆମ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସ କାଉନସେଲିଂ କରାଯାଇ ଥିଲା ।  ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସି ଯାଇଥିଲା ।  ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରନେଟ‌୍‍ରେ ପର୍ଣ୍ଣ ମୁଭି ଓ ସାଇଟ‌୍‍ ଦେଖୁଥିଲେ ।  ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଥର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି । ସମର ଭେକେସନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଛୁଟି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।  ମୋର କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ମାଆ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ମାମୁ ଘରକୁ ଗଲା ।  ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଓ ପାପା ରହିଲୁ । ଦିନେ କଲେଜରେ ହଠାତ‌୍‍ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ।  ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଏବଂ ବାନ୍ତି ହେଲା ।  ମୁଁ କଲେଜରୁ ପାପାଙ୍କୁ …
ପୁଅ ବୋହୂ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ହୋଇ ବୋହୂ ପୁଅକୁ ଛାଡି ଦେଇ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବାରୁପୁଅ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଜାଣି ତାକୁ ସାହଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବିତା ଗାଆଁରୁ ପୁଅ ପାଖକୁଆସିଲେ! ସବିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ବୋହୂର ଅନୁସ୍ଥିତିରେ ପୁଅ ଅଜିତ ସବୁବେଳେ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେରହୁଛି ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଜଣା ଯାଉଛି! ସବିତା ଠିକ‌୍‍ ଜାଣିଥିଲେ ବୋହୂର ଅଭାବ ହିଁ ପୁଅ ଅଜିତରଏହି ଚିନ୍ତିତ ଭାବ ଆଉ ଅସୁଖି ହେବାର ମୂଳ କାରଣ! କାରଣ ଏଇ ଯୁବା ବୟସରେ ପୁରୁଷ ପାଇଁସବୁ ଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର ଅନୁପସ୍ଥିତି! ସେଦିନ ଅଜିତ ତା ବେଡ ରୁମ‌୍‍ରେ ଥିଲା ବେଳେ ସବିତା ଭିତରକୁ ଗଲେ! ସେ ଯାଇ ବେଡଉପରେ ପୁଅ ପାଖରେ ବସିଲେ! ପଚାରିଲେ: କ’ଣ ହେଇଚି ଅଜୁ, ତୁ ଭାରି ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଚୁ !ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ହେଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଚୁ| - ନାଇଁ ବୋଉ, ସିଏ କିଛି ନାହିଁ! ଏବେ ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି! ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଚି, ବୋହୂ ନାହିଁ ତ! ତେଣୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିବ!- ନାଇ ବୋଉ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ!: ଆରେ...ତୁ ମନା କଲେ ହବ! ମୁଁ ତୋ ବୋଉ, ମୁଁ ତୋ ମନ କଥା ଜାଣି ପାରିବିନି! ବାହା ନ ହେବା ବେଳକଥା ଅଲଗା! ବାହାହେଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନ ରହିଲେ କ’ଣ ଭଲ ଲାଗିବ!ଅନ୍ୟ ବେଳେ ନ ହେଲେ ବି ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡିବ! ତାଅଭାବ ତ ଅନୁଭୂତ ହେବ! - ହଁ ବୋଉ, ମୋର ତା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଚି! ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଚି!ମୋଟେ ନିଦ ହଉନି! : ହଁ ହେଇଥିବ! ସେମିତି ହୁଏ! ବାହାଘର ପରେ ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତର ସଂପର୍କର ନିବିଡ଼ତାଅଭ୍ୟାସରେ ପଡି ଯାଇଥାଏ ତ! ସେଥିପାଇଁ ଅନୁସ୍ଥିତିର ଅଭାବଟା ବେଶୀ ଅନୁଭୁତ ହୁଏ...ତେଣୁସହଜରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ! ମୁଁ ମୋ କଥାରୁ ଜାଣୁନି! ମୁଁ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି! ତୋବାପା ଗଲା ଦିନୁ ମତେ ପରା ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି! ବିଛଣାକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ତୋ ବାପା କଥାମନେ ପଡୁଚି!- ବୋଉ, ବାପା ତୋ ସହିତ ଯାହା କଲେ, ସେଥିରେ ପୁଣି ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ମନେପକୋଉଚୁ! : କ’ଣ ଆଉ କରିବି! ମନେ ନ ପକେଇ ମୋର ଆଉ ଚାରା କ’ଣ ଅଛି! ରାତିରେ ବିଛଣାକୁଗଲା ମାତ୍ରେ ତ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଚିଏକୁଟିଆ ରହିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବିତାଙ୍କୁ ଜଣା! ବର୍ଷେ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଗୋଟିଏଟୋକିକି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି! ସ୍ବାମୀ ଗଲା ଦିନ ଠାରୁ ସବିତାଙ୍କ ଦେହ ମନ ସବୁବେଳେହାହାକାର କରୁଚି! ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି! ବିଛଣାକୁ ଗଲେ କାହାକୁ ଗୋଟାଏ କୁଣ୍ଢେଇଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଚି...ହେଲେ କିଏ ଅଛି ଯେ କାହାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଶୋଇବେ! ଶେଷକୁଗଦି ବିଛଣା ଉପରେ ଛାତିକୁ ରଗଡି ତକିଆଟାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଶୋଉଚନ୍ତି! ହେଲେ ସେଥିରେ କ’ଣଶାନ୍ତି ମିଳୁଚି! ବରଂ ଦେହର ଜ୍ବାଳା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଚିବୋହୂ ନ ଥିବାରୁ ଅଜୁଟା ସତରେ ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଥିବ! ନୂଆ ନୂଆ ବାହାହେଲା ବେଳେଅଜୁବାପା ପରା ରାତିକି ଦିଇ ତିନିଥର ଗେହିଁବା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ ରାତିସାରା ନକୁଣ୍ଢେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହଉ ନ ଥିଲା! ଅଜୁର ଦୁଃଖ ସେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ କ’ଣ କରିପାରିବେ! ହଁ, ପାରିବେ ନାର୍ହି କାହିଁକି...କିନ୍ତୁ ଅଜୁ ଯଦି... ହେଃ...ସିଏ ଏମିତି କ’ଣ ଭାବୁଚିଏମିତି ଭାବିବାଟା ପାପ! କିନ୍ତୁ...ପାପ କ’ଣ ଯେ! କାହାକୁ ଖୁସି ଦେବା କି ନିଜେ ଖୁସି ହେବାକ’ଣ ପାପ! ତାହା ଛଡ଼ା ବାହାର ଦେଶରେ  ତ ପୁଣି ମାଆ ପୁଅ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ କାମଚଳୁଚି! ମାଆ ପୁଅ ପରସ୍ପରର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି...ସୁଖ ଦିଆ ନିଆ ହେଉଛନ୍ତି! ତେଣୁ ଅଜୁଆଉ ସିଏ ଯଦି...! ସିଏ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି? : ଅଜୁ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି! ତୁ କିଛି ଭାବିବୁ ନାହିଁ ତ?- କହୁନୁ ବୋଉ, ମୁଁ କିଛି ଭାବିବି କାହିଁକି! : ନାଇଁ, ଥାଉ! ତୁ କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବୁ! - ନାଇଁ ବୋଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଖରାପ ଭାବିବି! ତୁ କ’ଣ କହିବୁ କହୁନୁ! : ମୁଁ କ’ଣ କହୁ ଥିଲିକି... ବୋହୂ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା ଦିନ ଠାରୁ ତୁ ଭାରି ହଇରାଣହେଉଚୁ! ମୁଁ ସିନା ଆସି ତୋ ଖିଆ ପିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ଦଉଚି! ହେଲେ, ତୋ ଶୋଇବାଖବର...? ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତାହେଲେ... ମୁଁ... - ତୁ ...ତୁ କ’ଣ କରି ପାରିବୁ: ପାରିବିନି କାହିଁକି, ବୋହୂ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆସି ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ତୋ ଖାଇବା ପିଇବାକଥା ବୁଝୁଚି! ଆଉ ତୁ ଯଦି କହିବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇ ବାକି ଖବରଟା କ’ଣ ମୁଁବୁଝି ପାରିବିନି! - ବାକି ଖବର! ବାକି ଖବରଟା ମାନେ...: ମାନେଟା କ’ଣ ବୁଝି ପାରୁନୁ ବା! ମାନେ ତୋ ଶୋଇବା ଖବର! - ଶୋଇବା ଖବର ବୁଝିବୁ ମାନେ...: ଏଇ ସରଳ କଥାଟା ବୁଝି ପାରୁନୁ କ’ଣ ମଁ?- ହେ ଭଗବାନ! ବୋଉ ତୁ... ସତରେ...! : ହଁ ଅଜୁ! ମୁଁ ବି ତ ତୋ ପରି ଏକୁଟିଆ ଛଟପଟ ହେଉଚି! ତୋ ବାପା ମୋତେ ଛାଡି ସେଟୋକିକି ନେଇ ଗଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳୀ ହୋଇ ଗଲେଣି! ତୁ କହ ତ ଅଜୁ, ମୋବୟସର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସ୍ବାମୀକି ଛାଡି କେମିତି ସମ୍ଭାଳି ରହି ପାରିବ! ଆମ ଦିଇ ଜଣଙ୍କରଏବେ ଏକା ଅବସ୍ଥା! ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ କାହିଁକି ପରସ୍ପରର ଅଭାବ ପୂରଣ କରି ଖୁସିରେ ନରହିବା! ବାହାର ଦେଶରେ ତ ପୁଣି ମାଆ ପୁଅ...ଅଜୁ ତା ବୋଉ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା! ତା ମୁହଁଟା ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ହୋଇ ଉଠିଲା! ବୋଉ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି୍ଯାଇବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ତା ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଲା! ସେ ବୋଉ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲା! ଅଠଚାଳିଶ ବର୍ଷବୟସରେ ତା ବୋଉ ଦେହରେ ଏବେବି ଚମକ ରହିଚି, ଯାହା ତାପରି ଯୁବକକୁ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦଦେଇ ପାରିବ! ସବିତା ପୁଅ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ! ଦେଖିଲେ ତା ଆଖି ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଦିଶୁଚି! ସେ ଅଜୁରଦୁଇ ହାତକୁ ନେଇ ନିଜ ଦୁଧ ଉପରେ ରଖିଲେ! : ଆଃ..ଅଜୁ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଦେହର ଜ୍ବାଳା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି...ଅଜିତ ସବିତାକୁ ଭିଡିନେଇ ବେଡ ଉପରେ ଚିତ‌୍‍କରି ଶୁଆଇ ପକେଇ ନିଜ ଲୁଙ୍ଗି ଖୋଲିପକାଇଲା! ସବିତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଓ ସାୟାକୁ ଅଣ୍ଟା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକିଦେଇ ଦିଇ ଗୋଡକୁମେଲେଇ ଦେଲା! ସବିତା ବ୍ରା କି ପାଣ୍ଟି ପିନ୍ଧି ନ ଥିଲେ! ଅଜିତ ସବିତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ ମଝିରେଆଣ୍ଠେଇ ପଡି ଗହଳିଆ ବାଳରେ ଘୋଡେଇ ହୋଇ ଥିବା ବୋଉର ଫୁଲିଲା ବିଆ ଉପରେଗୋଟାଏ ଚୁମା ଦେଲା! ଦୁଇ ହାତରେ ବିଆ ବାଳକୁ ଆଡେଇ ନାଲି ଫର ଫର ବିଆ ଓଠକୁପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମି ପକେଇଲା! ଉଗ୍ର ଉତେଜନାରେ ସବିତା ଚିତ‌୍‍କାର କରି ଉଠିଲେ!ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରଟା ଶିର‌୍‍ ଶିର‌୍‍ ହୋଇ ଉଠିଲା! ତାପରେ ଅଜିତ ତା ଶକ୍ତ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁବୋଉ ବିଆ ଫାଟରେ ଲଗେଇ ଭିତରକୁ ଦାବି ଦେଲା! ତା’ର ଲମ୍ବା ଆଉ ମୋଟା ବାଣ୍ଡଟା ମୂଳପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବୋଉ ବିଆ ଭିତରେ ଗଳିଗଲା! ଦି ଦୁଧକୁ ମୁଠେଇ ଦଳି ସେ ଜୋର ଜୋର ଅଣ୍ଟାକୁଦାବି ଗେହିଁବାକୁ ଲାଗିଲା! ଜୋର ଜୋର ନିଃଶ୍ବାସ ନେଇ ସବିତା ଶିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଦଶ ମିନିଟ‌୍‍ ଗେହିଁବା ବେଳକୁ ହଠାତ‌୍‍ ସବିତା ଜୋରରେ ଅଜିତକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ! ତାଙ୍କବିଆ ଭିତର ଓଦା ହୋଇଗଲା, ଦେହ ଝିମଝିମ ଲାଗିଲା! ଅଜିତ ବି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ!ସେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉ ବିଆର ଅତି ଭିତରକୁ ଦାବି ଦେଇ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା! ତା ବାଣ୍ଡରୁପିଚ ପିଚ ହୋଇ ଗରମ ବୀର୍ଯ ବାହାରି ତା ବୋଉ ବିଆ ଭିତରେ ଭରି ହୋଇଗଲା! ଧଇଁ ସଇଁହୋଇ ସବିତା ଅଜିତକୁ କୁଂଢ଼େଇ ଧରି ତା ପିଠିକି ଆଉଁସି ପକେଇଲେ ଓ ଅଜିତ ଗାଲ ଓ ଓଠରେଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ! ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପଡି ରହିବା ପରେ ସବିତାଡାକିଲେ,: ଅଜୁ,..- ଉଁ...: ଏବେ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଚି, ଭଲ ଲାଗୁଚି ନା...- ହଁ ବୋଉ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଚି! ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ!: ଆଃ ଅଜୁ, ସତରେ ଏତେ ଦିନେ ଆଜି ମତେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲାସେଦିନ ରାତିରେ ଖାଇ ସାରି ମାଆ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୋଇଲେ! ନୂଆ ନୂଆ ବାହାହେବାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜିକୁ ଗେହିଁବା ଭଳି ଅଜିତ ତା ବୋଉକୁ ତିନିଥର ଗେହିଁବା ପରେ ହାଲିଆ ହୋଇଦୁହେଁ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଶୋଇ ପଡିଲେ! ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅଜିତର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁଦେଖିଲା ବୋଉ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମୁଚି! ଅଜିତର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଖି ସବିତାମୁରୁକି ହସି ଅଜିତ ପାଖକୁ ଆସି ଚାପା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ: ଏଇଟା ମୋର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସଅଜିତ ସବିତାକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଛାତିରେ ଚାପି ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଲା! ଦୁଇ ହାତରେବୋଉର ବଡ ବଡ ମାଂସାଳ ନରମ ପିଚାକୁ ଦଳି ପକେଇଲା! ତା ଶକ୍ତ ବାଣ୍ଡଟା ସବିତାଙ୍କ ତଳିପେଟରେ ଦାବି ହେଉ ଥିଲା! ସବିତା ଅଜିତର ଓଠକୁ ଆସ୍ତେ କାମୁଡି ତା ବଡ ବଡ ଦୁଧକୁ ଅଜିତଛାତିରେ ରଗଡି ପିଚାକୁ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଟେକି ବାଁ ହାତଟା ନେଇ ଅଜିତର ଶକ୍ତ ବାଣ୍ଡକୁ ତାରସାଳ ବିଆ ଫାଟରେ ଲଗେଇ ପିଚାକୁ ଦାବିଦେଲା! ଅଜିତର ଶକ୍ତ ବାଣ୍ଡଟା ତା ଗହିରିଆ ରସାଳବିଆ ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା! ସେ ତା ପିଚାକୁ ନଚେଇ ଅଜିତର ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଠ ପଡ ହେଲାଅଜିତ ଦୁଇ ହାତରେ ସବିତାର ଅଂଟାକୁ ଧରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା! ଅଳ୍ପ କେତେ ମିନିଟ ଉଠ ପଡହେବାପରେ ସବିତା ଥକି  ପଡିଲା ଓ ତା’ ର ଜୋର ନିଶ୍ବାସ ବହିଲା! ସବିତା ଧଇଁସଇଁ ହୋଇପଡି କହିଲା: ଏ ମା...ମୋ ଦେହ କ’ଣ ହେଇ ଗଲାଣି ! ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି! ତୁ ଏଥର କରଅଜିତ ସବିତାଙ୍କୁ ବେଡରେ ଓଲଟେଇ ଶୁଆଇ ଦୁଧକୁ ରଗଡି ଦଳି ଉପର ପଟରୁ ଜୋର ଜୋରଗେହିଁଲା! ସବିତା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶିତ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଲା! ଅଜିତ ସବୁତକ ବୀର୍ଯ ସବିତା ବିଆଭିତରେ ଛାଡି କ୍ଲାନ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେହିଁ ଚାଲିଲା! ଦୁହେଁ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଶୋଇରହିଲେ!- ବୋଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ... : ଅସୁବିଧା...ମାନେ...କି ଅସୁବିଧା- ଏଇ...ମାନେ, ତୋ’ର ତ ଏମିତି ଏବେ ବେଶୀ ବୟସ ହେଇନି...ତୋର ଏବେ ତ ମେନ‌୍‍ସହଉଥିବ...କିଛି ପ୍ରୋଟେକ‌୍‍ସନ ନ ନେଇ ମୁଁ ଭିତରେ ଡିସ‌୍‍ଚାର୍ଯ କରୁଚି ତ...: ଓ...ମୋ ଭିତରେ ତୁ ବୀର୍ଯ ଛାଡୁଚୁ ତେଣୁ କାଳେ ମୁଁ ପ୍ରେଗ‌୍‍ନାଣ୍ଟ ହେଇଯିବି ଆଉ ମୋପେଟରେ ଛୁଆ ରହିଯିବ ବୋଲି ଡରୁଚୁ...ନୁହଁ... କିନ୍ତୁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ! ତୁ ମୋ ଭିତରେଯେତେ ବୀର୍ଯ ଲୋଡ‌୍‍ କଲେବି ମୋ ପେଟରେ ଛୁଆ ରହିବାର ମୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାରଣମୁଁ ବହୁ ଦିନ ହେବ ଫାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ ହୋଇ ସାରିଛି!ବୋଉକୁ ଚୁମା ଦେଇ ଅଜିତ କହିଲା - ତା ମାନେ ବୋଉ ତତେ... ବୋଉ କହିଲା  ଯେତେବେଳେ,ଯେତେଥର ଗେହିଁଲେ ବି ପ୍ରବ୍ଲେମ ନାହିଁସବିତା ପଚାରିଲା: ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲି! ମାନେ ମତେ ଗେହିଁବା ପାଇଁ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲାତ? ମୋ ବିଆ ଗେହିଁବାକୁ ରୋଜି ବିଆ ଭଳି ଲାଗି ନ ଥିବ! - କିଏ କହିଲାତୋ ବିଆ ତ ରୋଜି ବିଆ ଠାରୁ ବହୁତ ନାଇସ‌୍‍!: ଯାହା ହେଲେ ବି ରୋଜିର ଟୋକି ବିଆ! ମୁଁ ତ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି...ବୁଝିଲୁ ବୋଉ, ତୋ ବିଆ କୋଉ ଟୋକି ବିଆ ଠାରୁ କମ‌୍‍ ନୁହଁ! କଥାରେ ଅଛି ଓଲଡ ଇଜ‌୍‍ଗୋଲ୍ଡ୍! ବୟସ୍କା ମାଇକିନିଆ ବିଆର ଗୋଟାଏ ଅଲଗା ଚାର୍ମ ଅଛି! ତୋ ବିଆ ଯେମିତିଗହିରିଆ ଆଉ ରସାଳ ନା, ମୋର ତ ଦିନ ରାତି ଗେହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଚି!: ଗେହୁଁନୁ, ଗେହିଁବା ପାଇଁ କ’ଣ ମୁଁ ତୋତେ ମନା କରୁଚି! ସବିତା ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ! ସବିତା ଭାବୁଥିଲେ ଏଥର ତାଙ୍କର ପୁଅ ପାଖକୁଆସିବାଟା ସାର୍ଥକ ହେଉଚି! ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହୂ ନ ଆସିଚି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତତାଙ୍କର କଚେ ପୁଅ ବାର! ପୁଅ ପାଖରେ ଶୋଇ ସେ ବୋହୂର କାମ ଚଳେଇବେ! ସେଥିରେପୁଅର କାମ ଚଳିବ, ତାଙ୍କ କାମ ବି ଚଳିବ! ସବିତା ଉଠି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କଲେ! ଅଜିତ ଉଠି ବାଥରୁମ ଗଲା!ବାଥରୁମରୁ ଫେରି ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା! ସବିତା ଜଳଖିଆ ବାଢିଲେ! ଜଳଖିଆଖାଇସାରି ଅଫିସ ଯିବାବେଳକୁ ଅଜିତ ସବିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଗାଢ ଚୁମାଦେଲା! ସବିତା ଅଜିତ ଛାତିରେ ତାଙ୍କ ବଡ ବଡ ଦୁଧକୁ ଚାପି ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କହିଲେ:ଅଫିସ ସରିଲେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ! ମୋଟେ ଡେରି କରିବୁନି! ମୁଁ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷାକରିଥିବି ମୁରୁକି ହସି ଅଜିତ  ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଆସ୍ତେ ଦଳି ଆଉ ବିଆରେ ହାତ ମାରି କହିଲା -  ତୋର ଆକୁଆଉ  ଆକୁ ଭୁଲି ମୁଁ କ’ଣ ରହି ପାରିବି! ସବିତା ଅଜିତକୁ ଟିକିଏ ଚୁମୁଟି ଦେଇ କହିଲା - ଯାଃ..ତୁଭାରି ଦୁଷ୍ଟ... ସଂଧ୍ୟାରେ ଅଜିତ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସବିତା ଡୋର ପାଖରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ!- ବୋଉ ମୋର ଫେରିବାରେ ଡେରି ହେଲାକି! ସବିତା ମୁରୁକି ହସିଦେଲା! : ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଡେରି କରି ପାରିବୁ ନାହିଁସବିତା ଅଜିତକୁ  କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଚୁମା ଦେଲେ! ଅଜିତ ବୋଉ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତକୁ ଗୁଡେଇ ଗଭୀରଭାବରେ ଜଡାଇ ଧରିଲା! ସବିତାଙ୍କ ବଡ ବଡ ଦୁଧ ଅଜିତର ଛାତିରେ ଚାପିହେଲା! ଅଜିତରଶକ୍ତ ବାଣ୍ଡ ତା ବୋଉର ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଧିରେ ଚାପିହେଲା! ସେ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଶାଢୀ ମିଶା ମୁଠେଇଦଳିଲା! ସବିତା ପାଟିରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶିତ୍କାର ଶୁଭିଲା! ଅଜିତ ଦୁଇ ବାହୁରେ ବୋଉକୁ ଟେକିନେଇବେଡ
 ରୁମକୁ ଚାଲିଲା!: ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କ’ଣ କରୁଚୁ... ଛାଡ ମତେ...ଆଗେ ଫ୍ରେସ ହୋଇ ସାରେ...ତାପରେ... - ଓ...ବୋଉ...ମତେ ଭାରି ଭୋକ...: ସେଇଥି ପାଇଁ ତ କହୁଚି ଯା ଡ୍ରେସ ଖୋଲି ଦେଇ ଫ୍ରେସ ହୋଇ ପଡ! ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଆଣେ!- ଉହୁଁ ମୋର ଏବେ ଜଳଖିଆ ଦରକାର ନାହିଁ ! ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ ଚାହେଁ...: ନାହିଁ...ନାହିଁ...ଏବେ ନୁହଁ! ଆଗେ ଡ୍ରେସ ଖୋଲି ଫ୍ରେସ ହୋଇସାରେ...କଫି ପିଇବା ପରେଯାହା କରିବାର କରିବୁ! ଅଜିତ ସବିତାକୁ ବେଡ ଉପରେ ଶୁଆଇ ପକେଇ ତା ଶାଢୀ ଓ ସାୟାକୁଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକିଦେଇ ଦୁଇ ଗୋଡକୁ ମେଲେଇ ତା ବିଆରେ ଗୋଟାଏ ଚୁମା ଦେଲା! - ରହ, ଆଗେ ତୋର ଏଠୁ ବାହାରିବା କଫି ପିଇ ସାରେ ତାପରେ ଫ୍ରେସ ହୋଇ ତୁ ତିଆରି କରିବାକଫି ପିଇବି! ଅଜିତ ସବିତାଙ୍କ ବିଆରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଚୁଚୁମିଲା!: ଉହୁଁ ଏବେ ନୁହେଁ ଶୋଇବା ବେଳକୁ ଏ କଫି ପିଇବୁ! ଛାଡେ ମତେ! ଅଜିତ ସବିତାଙ୍କ ବିଆରୁ ମୁହଁ ଉଠେଇଲା! ସବିତା ଉଠି ପଡି ତା ଶାଢୀ ଓ ସାୟା ସଜାଡୁ ସଜାଡୁକହଲା: ଯାଃ, ତୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲୁଣିଅଜିତ ଡ୍ରେସ ବଦଳି ଫ୍ରେସ ହୋଇ ଆସି ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଖବର କାଗଜ ଉପରେ ଆଖିବୁଲାଉ ଥିଲା! ସବିତା କଫି କପ‌୍‍ ଆଣି ଟି ପୟ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ସୋଫା ଉପରେ ଅଜିତପାଖରେ ବସି କହିଲେ - କଫି ପିଇ ଦେ ଫ୍ରେସ ଲାଗିବ! ଟି ପୟ ଉପରୁ କଫି କପ‌୍‍ଟା ନେଉ ନେଉ ଅଜିତ କହିଲା - ବୋଉ ଚାଲୁନୁ ଆଜି ସିନେମାଯିବା! ଭଲ ପିକ‌୍‍ଚର ଟାଏ ପଡିଚି! ଭାରି ହିଟ‌୍‍ ପିକ‌୍‍ଚର!ଅଜିତ ଉପରକୁ ଆଉଜି ପଡି ସବିତା କହିଲେ - ହିଟ ହବା ପାଇଁ କ’ଣ ହିଟ‌୍‍ ପିକଚର ଦେଖିବାନିହାତି ଦରକାର! ବେଡ ରୁମକୁ ଚାଲୁନୁ, ବଳେ ବଳେ ହିଟ‌୍‍ ଆସିଯିବକଫି କପ‌୍‍ଟାକୁ ଟି ପୟ ଉପରେ ରଖି ସବିତାକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ଭିଡିନେଇ ଅଜିତ କହିଲା ସତରେ ବୋଉ ତୁ...ସବିତା ଉଠିପଡି ଅଜିତ ହାତଧରି କହିଲେ: ତୋର ହିଟ‌୍‍ ହବା ପରା ଦରକାର! ଆସୁନୁବେଡ‌୍‍ରୁମକୁ ଯିବା! ଅଜିତର ହାତ ଧରି ସବିତା ବେଡରୁମ‌୍‍କୁ ନେଇଗଲା! ଦେହ ଓ ମନରଗରମ କମେଇବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ମସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ! ଦେହର ହିଟ‌୍‍ କମିବା ବେଳକୁ ଦୁହେଁଏମିତି ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଆଖିକି ନିଦ ହୋଇ ଗଲା ସେ ଦୁହେଁ ଜାଣିପାରିଲେନି! ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସବିତା ଦେଖିଲେ ଅଜିତ ତାଙ୍କ ସଂପୂଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହକୁକୁଣ୍ଢେଇ ଶୋଇଚି! କାନ୍ଥ ଘଂଟାରେ ରାତି ଦଶଟା ବାଜିଲା!: ଏ ମା... ଦଶଟା ବାଜିଲାଣି...ରୋଷେଇ କେତେବେଳେ ହବ! ଛାଡିଲୁ ମୁଁ ଯାଏ ସବିତା ଅଜିତର ବାହୁ ବଂଧନରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ! ସବିତାକୁ ଛାତିରେ ଭିଡି ଧରି ତାଙ୍କଦୁଧରେ ମୁହଁ ଘଷୁ  ଘଷୁ ଅଜିତ କହିଲା - ଥାଉ ବୋଉ, ଏତେ ରାତିରେ କ’ଣ ଆଉ ରୋଷେଇକରିବୁ! ଚାଲ ସେମିତି ଶୋଇ ପଡିବା! ସବିତା କହିଲେ - ନାଇଁମ ରାତିଟାରେ ସେମିତି ଉପାସ ଶୋଇବୁ ଅଜିତ କହିଲା - ଉପାସ କାହିଁକି ଶୋଇବି! ଦିଇଟା ସେଓ  ଖାଇଦେଲେ ହବନି! ଅଜିତ ମୁହଁକୁଚାହିଁ ସବିତା କହିଲେ: ସେଓ ଖାଇ ଶୋଇବୁ! ସବିତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ମୁଠେଇଧରି ଅଜିତ କହିଲା -ଏମତିକା ସେଓ ଥାଉ ଥାଉ...ଅଜିତର ଇଙ୍ଗିତ ବୁ‌‍ଝିପାରି ସବିତା ହସିଦେଇ କହିଲେ - ଉହୁଁ, ସେଓ ନୁହଁ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା! ଅଜିତ ବୋଉର ଗୋଟାଏ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା !ସବିତା କହିଲେ: ତୁ ସିନା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଖାଇ ରହିଯିବୁ  ଆଉ ମୁଁ... ଅଜିତ ତା ଲୁଙ୍ଗିକୁ ଆଡେଇ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଥିବା ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା - ତୋ ଖାଇବା ପାଇଁପରା ମୁଁ କାବୁଲି କଦଳୀ ରଖିଚି!: ଯାଃ...ତୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ! ବୋଉକୁ ସବୁ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତି ଅଜିତ କହିଲା - ତୁ କ’ଣ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ହେଇ ଅଛୁ!  ମୁଁ ପରା କେବେଠାରୁ ତତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକରି ସାରିଲେଣି!: ତୋ ଟୋକି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତୁ କ’ଣ ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରିବୁ! ହଉ, ଛାଡ଼ିଲୁ ମୁଁ ଯାଏ...ସବିତା ଉଠି ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହରେ ଶାଢ଼ୀଟା ଗୁଡେଇ ହେଲେ! ଅଜିତ ବୋଉର ଖୋଲା ଦୁଧକୁଚାହିଁ ଭାବୁଥିଲା - ଆଃ...ରୋଜି ଯଦି ଆଉ ନ ଫେରନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ବୋଉ ସବୁଦିନେ ତାପାଖରେ ରହି ଯାଆନ୍ତା ଆଉ ସେ ବୋଉକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନେ... - ଶେଷ-

ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଠାରେ କୋପରେଟିଭ ବେଙ୍କରେ ଅଡିଟର ଚାକିରୀକରୁଥିଲି। ବୟସ ମୋର୨୭ ବର୍ଷ। ବର୍ଷେ ହେବ ବାହାହୋଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଝୁନା ସହିତ ଘର ଭଡାନେଇ ରହୁଥିଲି। ବାପା ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବଦଳି ହୋଇ ଯାଇ କୋରାପୁଟର ଇଲେକ‌୍‍ଟ୍ରିକାଲଡିଭିଜନ ଅଫିସରେ ସେକ‌୍‍ସନ ଅଫିସର ଚାକିରୀ କରୁଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଚାକିରୀ ସ୍ଥାନଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରଥମରୁ ଚଳି ଆସିଥିବା ମୋ ବୋଉକୁ କୋରାପୁଟ ଯାଗା ଜମା ପସନ୍ଦ ହେଉ ନଥିଲା ।

ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମରି ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ବିଭାଘର ପରେ ଜୀବନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲାଗୁଥିଲା। ଝୁନା ଖୁବ‌୍‍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓ କେୟାରିଂ ଝିଅ। ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ଗଜା ଟୋକି। ବାଣୀ ବିହାରରେ ପି.ଜି.କରୁଥିଲା। ଆମ ବେଙ୍କରେ ତା’ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେଇଠି ତା ସହିତ ଦେଖା। ଚାହାଣୀ ଦିଆନିଆରେ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ମୋ ବଡବାପା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କେହି ଅରାଜି ହୋଇ ନଥିଲେ। ଖୁବ‌୍‍

ଦିନେ ହଠାତ‌୍‍ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫୋନ‌୍‍ ପାଇଲି ସେ ବୋଉକୁ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।  ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର କ’ଣ ଗୋଟାଏ ତିନି ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ।  ଫୋନ‌୍‍ ପାଇ ମୁଁ ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲି ।  ଗାଆଁରେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଘଟିଚି ସେଥିପାଇଁ ବୋଉକୁ କେମିତି ସାମନା କରିବି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁ ନଥିଲି ।  ସଂଧ୍ୟା ବେଳେ ବାପା ବୋଉକୁ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ।  ମୋତେ ଚାହିଁ ବୋଉ ଖାଲି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା ।  ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ବୋଉ ପଚାରିଲା – କ’ଣ କିରେ? ଦିଇ ମାସ ହେଲାଣି ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉ ନ ଥିଲୁ ।  ଯିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁ ନ ଥିଲା ନା ମନ ହେଉ ନ ଥିଲା । ମୁଁ ଟିକିଏ ଥତମତ ହୋଇ ବୋଉ ଆଡୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ହସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା …
ଆମ ପରିବାରରେ ମୁଁ , ବାପା ଓ ବୋଉ ରହୁଥିଲୁ । ବାପା ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟାଉନରେ ଥିବା ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ । ଆମ ଘରେ ଘନଶ୍ୟାମ ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକ ଚାଷ କାମ ବୁଝା ବୁଝି କରୁଥିଲା । ସେ ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭଲି ଚଳୁଥିଲା । ସେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲା ।ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘନମାମୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି । ବୋଉ ତାକୁ କାଳେ ଧରମ ଭାଇ କରିଥଲା। ବୋଉର ବୟସ ୩୫ବର୍ଷ । କମ ବୟସରୁ ବୋଉର ବିଭାଘର ହୋଇ ଯାଇ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ୨୫/୨୬ବର୍ଷର ଯୁବତୀ ଭଳି ଜଣା ପଡୁଥିଲା ।ବୋଉର ବଡ ବଡ ଦୁଧ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ବହୁତ ଲୋଭନୀୟ …
ମୋହନ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଟି.ଭି. ଖୋଲିବା ବେଳକୁ କୋଏଲ ଆସି ତା ପାଖରେ ଗେହ୍ଲେଇ ହେଲା। ମୋହନର କିଶୋରୀ ଝିଅ କୋଏଲ। ବୟସ ତା’ର ୧୧ ପୁରି ୧୨ ଚାଲିଚି। ବଢ଼ି ନ ଥିଲେ ବି ବଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଗଲାଣି। ଛାତି ଫୁଲିଲାଣି। ପିଚା ଗୋଲ ବୁଲିଲାଣି ଆଉ ସିଏ ଚିକଣେଇ ଯାଇ ଆଖି ଦୃଶିଆ ହେଲାଣି। ଯେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ସେମିତି ନଖରୀ ଆଉ ଚୁଲବୁଲି ହେଇଚି। ନିଜ ଝିଅ ହେଲେବି ତାକୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ମୋହନର ମନ କେମିତି ଚହଲି ଯାଏ – ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଏ।ମୋହନ ପାଖରେ ଗେହ୍ଲେଇ ହେଲାବେଳେ କୋଏଲ ତା ଦୁଇ ବାହୁକୁ ପାପାର ବେକ ଚାରିପଟେ ଛନ୍ଦି ଛାତିରେ ଛାତିକି ଚାପି ଦିଏ। କୋଏଲର କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଆକାରର କିଶୋରୀ ନହୁଲି ଦୁଧ ମୋହନ ଚାତିରେ ଚାପିହୋଇ ଦେହରେ କରେଂଟ ଲାଗିବା ଭଳି ଲାଭେ। ଉତେଜନାରେ ତା ବାଣ୍ଡଟା ଶକ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ସେ …
ରୀନା ଆମ ପଡିସା ଘର ଝିଅ । ଆମେ ପିଲା ଦିନ ର ସାଙ୍ଗ । ଆମ ସ୍କୁଲ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଲେଜ ରେ ଆଡ୍ମିତୀୟନ ହେଲୁ । ମର ରିନା ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ନଥିଲା । ଆମେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ । ଆମେ ସବୁଦିନ ସାଇକେଲ ରେ ସାଙ୍ଗରେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲୁ । ଆମ କଲେଜ ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ 5କି.ମି ଦୂର । ଏମିତି +2 1st year ସରିଗଲା । 2nd year ର ଘଟଣା ମୁ ବର୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦିନେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରୁ ବହି ଆଣିଲା । ମୁ ସେ ବହିଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି । ତେଣୁ ମୁ ତା ପାଖରୁ ବହି ଟିକୁ ଛଡାଇ ଆଣିଲି। ସେ ମ ଠୁ ବହିଟିକୁ ନେବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା । ତେଣୁ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବହିଟି ପାଇଁ ଟଣା ଓଟରା ଲାଗିଗଲା …
hello , ମ ନାଁ ଜୟ , ମୁ  ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହେ  । ମ ବୟସ 24 ବର୍ଷ , ମ ବାଣ୍ଡ ସାଇଜ 6 ଇଞ୍ଚ ।
 ମୁ ସେତେବେଳେ +2 2nd ଇୟର ରେ ପଢୁଥାଏ । ମୁ ମାମୁ ଘରେ ରହି ପଢୁଥାଏ ।
ଆମ ପଡସି ରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ରହୁଥାଏ । ତା ନାଁ ରିତୁ ସେ ମ ସହିତ ପଢୁଥାଏ । ଆମେ ସାଥିରେ କଲେଜ ଯାଉଥାଏ , ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା । ସେ ମ ସହିତ ସବୁ କଥା ଶେୟର କରୁଥାଏ ।
                ଥରେ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା , ଆଉ ତା ଘର ଲୋକେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ  ପଡିଲା । ତେଣୁ ରିତୁ ଆମ ଘରେ ରହିଲା । ରାତିରେ ଆମେ ମ …