Now Read and Share Your Own Story in Odia! 90% Odia Sex Story Site

Odia Sex Story

ମୋ ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ମୋତେ ରାଣ୍ଡୀ କରିଦେଲା – mo boy friend mote randi karidala

ମୋର ନାମ ମୋନା , age 18 ମୁ ଏକ private enggiering college ରେ ପାଠ ପଢେ। ଏହା ମୋର first story ମୁ କହୁଚି।ମୁ କିପରି ପ୍ରଥମୋ sex ର ମଜା ନେଲି ଢାର ବନ୍ନନା କରୁଚି। ମୋର ସାଇଜି ହେଉଚି 34’32’34 । ମୋର ଗୋରା ଦେହ । ସ୍ତ୍ରନ ଦୁଇଟି ପୁରା କମଳା ଲୋମ୍ଭୁ ପରି ଗୋଲ। ଜୋନି ପୁରା ନୁଆଁ କରି ବାଳ ଗଜରୁଛି। ଏହି ସଦ୍ୟ ବୟସରେ ସାଧାରଣ ଛିଅ ପ୍ରେମ ରେ ପଡିବା ଏକ ସାଧରଣ କଥା। ମୁ ପ୍ରଥମେ ଜେତେବେଳେ 1st year ରେ ପଢିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଟୋକା propase କଲା ତାର ନାମ ରାଜ୍। ପ୍ରଥମୋ ମୁ ମନା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଉପର ବ୍ୟଚ୍ ରେ ପଢୁଥିବାରୁ ମୁ ରାଜି ହେଲି। ମୁ ତା ସହ ବୁ୍ଲାବୁଲି କରେ କିନ୍ତ କେବେ ବି sex କରି ନଥିଲି। ହଠାଢ୍ ଦିନେ ସେ ମତେ ତା ରୁମ କୁ ଡାକିଲା ମ ପ୍ରଥମେ ମନା କଲି କିନ୍ତୁ ପରେ ରାଜି ହେଲି । ତା ପରେ ତାପର ଦିନ ମତେ bike ରେ ନେଇଗଲା । ତା ରୁମ୍ କେବଳ ମୁ ଓ ସେ । ପ୍ରଥମେ ସେ ଓ ମୁ ବସି କଥା ହେଲୁ ତାପରେ ସେ ମତେ କିସ୍ କଲା ।ତା ପରେ laptop ରେ କିଛି ବିପି ଭିଡିଅ play କଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋ ବିଆ ସଲସଲ ହେଲା ମୁ ଆଉ ସମ୍ବାଳି ପାରିଲି ନାହି। ମୁ ରାଜ୍ କୁ ଜାବୁଡି ଧରିଲି ,ବଧେ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ସବୁ କରିଥିଲା। ତା ପରେ ସେ ମୋ ଓଠ ରେ ଗୋଟେ ଗରମ କିସ୍ ଦେଲା ତାପରେ ସେ ତା ହାତ ଧିରେଧିରେ ମୋ ବ୍ରି ଭିତର କୁ
ନେଲା ଓ ଦୁଧ କୁ ଚିପି ଚାଲିଲା ଏହା ପରେ ମୁ ପୁରା ଅସମ୍ବାଳ ମୁ ତାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଲି । ମୋ ବିଆ ପୁରା ପାଣି ସରସର ହଇଜାଇ ଥାଏ । ସେ ଧିରେ ଧିରେ ମୋର top ଖୋଲିଲା ଆଉ ମୋ ଦୁଧ କୁ ପାଟି ଲଗାଇ ଚୋସି ଚାଲିଲା ମୁ ପୁରା ସେତେବେଳେ ଏକ ଅପରୁପ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ଏକ ଅଲଗା ସିହରଣ ଖେଳିଜାଉଥାଏ । ମୁ ମୋ ହାତ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଠ ଭିତରେ ପୁରାଇଲି ବାବା ରେ କି ବିସାଳ ଦଣ୍ଡା ତାର ପ୍ରାୟ 11ଇଞ୍ଝ ହେବ । ମୁ ପୁରା ଡରିଗଲି ସେ ଧିରେଧିରେ ତା ଆଗୁଳି ମୋ ବିଆ ରେ ପୁରିଇ ସଲସଲ କଲା ମୋ ବିଆ ପୁରା ପାଣି ସରସର ହୋଇଜାଈ ଥାଏ। ମୁ ଚରମ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ମୁ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ତା ଦଣ୍ଡା କୁ ପାଟି ରେ ପୁରାଇ ଚୋଶି ଚାଲିଲି ତା ଦଣ୍ଡା ଧିରେଧିରେ ପୁରା hard ହୋଇଗଲା । ଆମେ 69pose ରେ ରହି ସେ ମୋ ବିଆ ରେ ଜିଭ ଚାଳନା କଲା ମୁ ଆଉ ସହି ନ ପାରି ତା ମୁହ ରେ ପାଣି ଖସାଇ ଦେଲି।
ତା ପରେ ସେ ତା ଦଣ୍ଡା ଆଣି ମୋ ବିଆ ରେ ସେଟ୍ କଲା ମୁ ଟିକେ ଭୟ କରୁଥିଲି । ସେ ପ୍ରଥମେ ତା ଦଣ୍ଡା ମୋ ବିଆ ରେ ଘସିଲା ଓ ହଠାତ୍ ଜୋର ରୋ ଠାପ ଦେଲା ଫଳରେ ଦଣ୍ଡା ଟା ବିଆ ଚିରି ପସିଗଲା ଓ ମୋ ବିଆ ରୁ ରକତ୍ ବୋହିଗଲା ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଦରଜ ଅନୁଭୁତ ହେଲା ମୋ ଆଖି ରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ତା ପରେ ସେ ଜୋର ରେ ଠାପ ମାରି ଚଲିଲା ମୁ ଏକ ଅନୁପମ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଦୁଧ ଚିପି ଚଲିଥାଏ ପୁରା ରୁମ୍ ପଚ୍ ପଚ୍ ଶବଦ ରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଏ । କିଛି ସମୟ ଚୋଦନ ଲିଳା ଚାଲିଲା ପରୋ ସୋ ତା ଗତି ବଢାଈ ଦେଲା ମୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ଖସାଇ ଦଏ । ରାଜ୍ କହେ ଶାଳି ତୋ ବିଆ ରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି କହି ଠାପ ମାରିବାspeed ବଢାଇ ଦିଏ । ତା ପରେ ସେ ଠାପ ମାରି ବିଆ ଭିତରେ ମାଲ୍ ଟା ଢାଳି ଦେଇ ଚିତ୍ ହୋଇ ମୋ ଉପରୋ ଶୋଇଜାଏ । ମୁ ତା ଓଠ ରେ ଏକ ଚୁମା ଦିଏ । ତା ପରେ ଆମୋ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ ହୋଇ ଜାଉ । ତାପରେ ମତେ ଗୋଟା i-pill tablate ଦିଏ ଓ କହେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଈଁ ଓ ସେ ମତେ ନେଇ ମୋ ରୁମ ରେ ଛାଡିଦାଲା
ଏହି ପରି ସେ ମତେ ମାସ କୁ 1o ରୁ12 ଥର ଚୋଦିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତା ରୁମ୍ କୁ ଜାଇଥାଏ ତା ରୁମ୍ ରେ 3ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ରାଜ୍ କଖେ ଶାଳି ଆଜି ତତେ ଆମେ ସମସ୍ତ୍ରେ ଚୋଦିବୁ ମୁ ମନା କରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ଗୋଟେ
video ଦେଖାଇଲେ ସେଟା ମୋର ଓ ରାଜ୍ ର ଚୋଦନ ନୀଳା। ଓ କହିଲେ ମନା କଲେ net ରେ upload କରିବୁ । ମୁ ଜେତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହି । ମୁ ମନେମନେ ଭାବିଲି ଇଜତ ଜିବା ଅପେକ୍ଷା ଚଦୋନ ଖାଇବା ଭଲ ଓ ମୁ ବାଧ୍ୟ ରେ ରାଜୀ ହୁଏ। ତା ପରେ ତିନିଜଣ ମୋ ଉପରକୁ ଦେଇଁପଡିଲେ ଓ dress ଖୋଲି ଚୋଦି ଚାଲିଲେ । ଜଣେ ବିଆ ତ ଆନ୍ୟ ଜଣେ ଗାଣ୍ଡି ରେ ତ ଅନ୍ୟ ଟା ପାଟି ରେ ଦଣ୍ଡା ପୁରାଇ ଚୋଦି ଚାଲନ୍ତି
। ମୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏକା ସାଗଂରେ ଚୋଦା ଖାଇଲି । ଏକ ଅନଗଂ ସୁଖ ପାଉଥାଏ । ଅଉ କହୁଥାଏ ଚୋଦ ଗୋ ଚୋଦି ଚୋଦି ମୋ ବିଆ ଫଟାଇ ଦିଅ । ଏହି ପରି ପ୍ରାୟ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ଚାଲିଲା ମୁ ପ୍ରାୟ ୫ଥର ପାଣି ଖସାଏ ।
ତା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଥର ଚୋଦିଲେ । ଏବଂ ମତେ ଭଡା ରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ । ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ରାତି କୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିଏ । ଏବେ ମୁ ଏ ଅଞଳ ର ଜେଣ ଜଣାଶୁଣା ରାଣ୍ଡି । ଏହି ପରି ଭାବରେ ମୋ boy friend ମତେ ରାଣ୍ଡି ବନେଇ ଦେଲା। ମୋର ଏ ଅନୁଭୁତି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ ।

Related Stories

READ ALSO:   माइ कामवाली बाई (My Kambali Bai) - Hindi Sex Stories

Comments